Bártův zákon zakáže osobu blízkou i hands-free

Praha – Ministerstvo dopravy dokončilo návrh na změnu silničního zákona, která má podle úřadu zpřísnit postihy za statisíce přestupků – především odstraněním možnosti nevypovídat s cílem nepoškodit blízkou osobu. Nově bude za přestupek vždy částečně odpovědný provozovatel automobilu, nebude-li odhalen pachatel přestupku. Ministerstvo uvádí v život také nápad své hlavy Víta Bárty na určování výše pokut podle příjmů. Zakázáno potom má být telefonování za volantem i s použitím handsfree sady. Nezavrhne-li změny vláda nebo Parlament, měly by začít platit v roce 2012.

Provozovatelé osobního auta neponesou podle ministerského návrhu odpovědnost za přestupky pouze ve výjimečných situacích – například pokud jim bude auto odcizeno. Ve většině případů však bude potrestán provozovatel vozidla, který podle zákona musí znát údaje o řidiči vozu. Ministerstvo je přesvědčeno, že ho to opravňuje k potrestání provozovatele – takové tresty však budou mírnější než tresty pro pachatele samotné s ohledem na odlišnou míru odpovědnosti. Bártův úřad míní, že v současné době provozovatelé aut zneužívají svého práva nevypovídat a nepoškodit tak sobě blízkou osobu.

Rozdělení výše pokut podle příjmů se má týkat pouze vybraných nejzávažnějších přestupků, řidiče tedy nebudou takto rozlišovat například policisté v blokovém řízení. Ministerstvo zatím nestanovilo, jakým způsobem bude výše pokuty určována – vedle výše příjmu řidiče může být vodítkem také cena vozu, s nímž byl přestupek spáchán, nebo jeho kubatura. Například Autoklub ČR se ale už dříve proti návrhu postavil a označil ho za nepřijatelný, protože zakládá nerovnost lidí před zákonem, čímž porušuje ústavu.

Telefonování při řízení podle důvodové zprávy způsobí snížení pozornosti řidiče natolik, že to ohrožuje bezpečnost provozu, a proto ho chce Bárta úplně zakázat. Podle měření provedeného ministerstvem dopravy při jízdě rychlostí 70 kilometrů za hodinu a současném telefonování s použitím handsfree sady zahájil telefonující řidič brzdění o 13 metrů později než řidič, který se plně koncentroval.

Návrh ministerstva se zabývá také bodovým systémem. Oproti novele, kterou nyní projednává Senát, zvyšuje počet bodovaných přestupků a v některých případech také zpřísňuje postihy. Více trestných bodů tak řidiči dostanou, například když nedají přednost v jízdě nebo budou předjíždět přes plnou čáru. Potom jim bude přičteno hned sedm trestných bodů. Návrh však na druhou stranu počítá i s tím, že by se za některé přestupky naopak body neudělovaly vůbec. Bezbodovým přestupkem tak možná bude překročení rychlosti v obci o méně než 20 kilometrů v hodině a mimo obec o méně než 30 kilometrů v hodině.

Změny bodových postihů podle Bártovy novely

zpříšnění na 7 trestných bodů:

 • nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
 • otáčení se, jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno při jízdě na dálnici nebo silnici
 • předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 kilometrů za hodinu a více v obci nebo o 50 kilometrů za hodinu a více mimo obec

zpříšnění na 5 trestných bodů:

 • ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
 • ohrožení chodce přecházejícího silnici při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na silnici nebo při otáčení a couvání
 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
 • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí
 • používání telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 kilometrů v hodině a více v obci nebo o 30 kilometrů v hodině a víc mimo obec

zpříšnění na 3 trestné body:

 • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

uvolnění postihu:

 • překročení maximální doby řízení vozidla nebo minimální doby odpočinku nebo nedodržení bezpečnostní přestávky
 • řízení bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
 • řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti
 • řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
 • vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

zrušení bodového postihu:

 • nedovolená jízda po tramvajovém pásu
 • nedovolené užití dálnice nebo silnice vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení požadované rychlosti
 • neoprávněné užití majáčku
 • neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu
 • neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
 • porušení norem týkajících se osvětlení vozidla
 • porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky kromě případů překročení rychlosti, zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a značek pro zákaz stání
 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 kilometrů v hodině v obci nebo o méně než 30 kilometrů v hodině mimo obec
 • řízení neregistrovaného vozidla
 • řízení vozidla, které užívá jinou než přidělenou značku