Pospíšil chce jmenovat šéfa státních žalobců na 10 let

Praha – Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chystá v tomto volebním období hned dvě novely, které mají právně upravit fungování státních zástupců. Jednu z novel představil právě dnes, právní úprava navrhuje třeba desetileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce, stejně tak by jej již nadále neodvolávala vláda, ale kárný senát zřízený u Nejvyššího správního soudu, v němž zasedají zástupci všech právnických profesí. Zároveň by nejvyššího státního zástupce jmenoval prezident na návrh vlády, funkci by nemohl vykonávat dvakrát.

Návrh má upravit i funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců - nově by měli být ve funkci pravděpodobně na sedm let. Norma také stanovuje předpoklady státního zástupce pro výkon funkce a počítá třeba i s tím, že možnost odvolávat funkcionáře státního zastupitelství by měl pouze kárný senát.

Ministr vychází při návrhu desetiletého funkčního období z analogie soudcovské profese. „Ale zdůrazňuji, že u nejvyššího státního zástupce nemůže být nikdo opakovaně jmenován. Jde tedy o jedno jmenování na desetiletou dobu,“ prohlásil Pospíšil. Sleduje tímto krokem maximální posílení nezávislosti nejvyššího státního zástupce. „Je-li jmenován na relativně dlouhou dobu a bude vědět, že už nebude opakovaně jmenován, nebude mít potřebu podléhat různým tlakům, protože bude vědět, že už ho nikdy nikdo do stejné pozice nejmenuje,“ odůvodnil návrh ministr.

Video Ministr Pospíšil chystá změny u státních zástupců
video

Ministr Pospíšil chystá změny u státních zástupců

Ministr Pospíšil chystá změny u státních zástupců

ou 08.03.2011

Rozhovor s Pavlem Zemanem

Brifínk Jiřího Pospíšila a Renata Vesecká ve Studiu ČT24

Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká:

„Jsem velice ráda, že dochází ke konkrétním návrhům změn. Již od roku 2006 jsme navrhovali ministerstvu obdobné návrhy, a přesto ministerstvo nevyslyšelo naše snahy a ve změnách nepokračovalo… Je pravdou, že deset let (funkčního období) je poměrně dlouhé období, ale je naprosto v pořádku, že koresponduje s obdobnou úpravou u soudů… Zákon hovoří jasně. Státní zástupce nesmí podléhat populismu veřejnosti a tlaku politiků.“

Za další výraznou změnu považuje Pospíšil to, že hlavu státních zástupců by neměla možnost odvolat vláda. „Dosud podle platné právní úpravy mohla nejvyššího státního zástupce odvolat vláda, a to i bez udání důvodu… My nově upravujeme, že odvolání funkcionáře státního zastupitelství bude moci být učiněno pouze na základě rozhodnutí kárného senátu. Tady se tedy oslabuje pozice vlády jako politického orgánu, bude rozhodovat nezávislý kárný senát…,“ prohlásil k plánovaným změnám šéf rezortu spravedlnosti. Novelu nyní ministerstvo posílá do připomínkového řízení. Lhůty pro výkon funkce by se pak měly podle Pospíšila vztahovat na funkcionáře, kteří byli jmenováni rok či rok a půl před její platností.

Ministerstvo plánuje v budoucnu také druhou, větší a koncepční novelu, která by měla řešit vnitřní strukturu státních zastupitelství a postavení žalobců. Návrh by se měl například zabývat způsobem, jakým můžou nadřízení státní zástupci vykonávat dohled nad kauzami a dávat pokyny ohledně dalšího postupu ve vyšetřování.

„Bude řešit například, jaké oprávnění má nejvyšší státní zástupce vůči kauzám, které se řeší v prvním stupni na okrese,“ uvedl ministr. Dále pak má upravit vnitřní provázanost soustavy nebo to, zda obžalobu budou k soudu podávat jednotliví žalobci, či celé státní zastupitelství. Novelu bude podle Pospíšila úřad připravovat zhruba rok.

Nejvyšší státní zastupitelství
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24