Některé vysoké školy používají institut podmíněného přijetí

Praha - Boj o studenty se ze středních škol přesouvá pomalu už i na veřejné vysoké školy. Kvůli jejich nedostatku totiž některé fakulty přijímají studenty ještě před tím, než udělají maturitu. Zákon jim to umožňuje - pomocí takzvaného podmíněného přijetí.

Institut podmíněného přijetí používá například Vysoká škola báňská – Technická univerzita. „Používáme to, abychom dali studentům jistotu, že jsou přijati,“ uvedla mluvčí VŠB-TU Táňa Kantorková. Zákon je ale trochu nejasný. Neříká totiž, kdy přesně mohou fakulty podmíněné přijetí použít. Ani vedení fakult proto neví, co si pod tímto pojmem představit. „Možná je to trochu na hraně, to, co vysokoškolský zákon povoluje. Nedovedu si představit, jak přesně je to řešeno, já se s podobným případem ještě nesetkal,“ uvedl Josef Kolář z Fakulty informačních technologií ČVUT.

Ministerstvo školství připouští, že používáním podmíněného přijetí si školy mohou chtít pojistit plné učebny v novém akademickém roce. Nedostatek studentů totiž začíná po středních trápit i vysoké školy. Podle ředitele odboru vysokých škol ministerstva školství Jiřího Nantla se institut podmíněného přijetí používá ale hlavně v případech, kdy se uchazeč o studium hlásí ze zahraničí – v době, než má formálně splněny požadavky týkající se uznání předchozího zahraničního vzdělání.

V loňském roce přišlo k přijímacím zkouškám na vysoké školy přes 140 tisíc uchazečů. Termíny zkoušek si určuje každá fakulta sama, na většině škol ale probíhají v červnu - tedy po maturitách.