Firma kácela kvůli sluneční elektrárně, dostala 300 tisíc pokuty

Liberec - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila třísettisícovou pokutu českolipské firmě Solarben za nepovolené vykácení stovek stromů při výstavbě sluneční elektrárny v Žizníkově na Českolipsku. Jde o nejvyšší pokutu, která byla zatím v Libereckém kraji v podobném případě vyměřena. Společnost se proti rozhodnutí neodvolala, a rozhodnutí tak nabylo právní moci. Zároveň inspektoři zahájili s firmou správní řízení kvůli výsadbě nových dřevin na území České Lípy.

„Kácení dřevin bylo provedeno v listopadu 2009 na ploše přibližně 1,3 hektaru bez povolení orgánu ochrany přírody,“ popsala případ mluvčí inspekce Ivana Awwadová. Firma nechala podle ní vykácet na dva tisíce stromů, mezi nimiž převažovaly břízy, osiky, vrby, olše, borovice a duby. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny umožnila kácet bez povolení stromy o obvodu kmene ve výšce 130 centimetrů menším než 80 centimetrů na všech pozemcích bez ohledu na vlastnictví. Vzhledem k tomu uložili inspektoři pokutu jen za vykácení zhruba 800 stromů, které měly obvod kmene větší.

Při stanovení výše pokuty přihlédli inspektoři k vysokému počtu nepovoleně pokácených dřevin na poměrně velké ploše a způsobené ekologické újmě. „Bylo přihlédnuto rovněž ke společenské nebezpečnosti jednání, spočívající mimo jiné v diskreditaci obnovitelných zdrojů energie v očích veřejnosti, neboť poškození přírody v zájmu stavby fotovoltaické elektrárny popírá smysl tohoto zařízení jako zdroje energie šetrného k životnímu prostředí,“ dodala Awwadová. Poškození přírody by podle ní měla částečně kompenzovat nová výsadba.