Pojišťovny se brání redukci provozních nákladů

Praha – Zdravotní pojišťovny se brání plánu vlády, podle něhož má u nich dojít ke snížení provozních a personálních nákladů o desetinu. Pojišťovny se hájí, že jejich provozní náklady jsou nejnižší v Evropě, a pokud je budou muset ještě snížit, ohrozí to jejich kontrolní činnost. Budou prý také muset snížit o deset procent platy doktorům v pojišťovnách, zatímco doktorům v nemocnicích platy rostou. Kabinet minulý týden schválil zdravotně pojistné plány pojišťoven, tento týden chce probrat i navržené desetiprocentní snížení.

„Provozní náklady zdravotních pojišťoven mají dlouhodobě sestupnou tendenci: z původních 12 procent přes sedm procent bez investic až na nynějších 3,2 procenta včetně investic. Jedná se o nejnižší provozní náklady zdravotních pojišťoven v Evropě,“ prohlásil prezident Svazu zdravotních pojišťoven a ředitel největší zaměstnanecké Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Jaromír Gajdáček.

Z provozních peněz věnují podle něj pojišťovny část peněz i na úhrady lékařům a nemocnicím za léčení. V letech 2008 až 2010 tak přesunuly ve prospěch pacientů-pojištěnců téměř 800 milionů korun.

Gajdáček připomněl, že od vstupu ČR do EU stoupla pojišťovnám administrativa o 30 procent, i když podíl provozních nákladů klesal. Z těchto nákladů 87 procent souvisí s činnostmi danými zákonem, jako kontrola výběru pojistného, revizní činnost, smluvní politika, servis pro pojištěnce či náklady na mezistátní vyučtování zdravotní péče. Zbylých 13 procent má souvislost nepřímou, jako vzdělávání, procesy řízení kvality, informace pro zdravotnická zařízení a plátce pojistného či náklady na provoz národního referenčního centra.

Podle viceprezidenta Svazu zdravotních pojišťoven a šéfa Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance Vladimíra Kothery využily pojišťovny v předchozích letech při zvyšování efektivity všech dostupných rezerv. „Pokud teď bude razantní snížení nákladů o deset procent, pravděpodobně budeme moci provádět méně kontrol, takže na nich sice ušetříme, ale o to víc utratíme za péči, protože nedokážeme vše zkontrolovat,“ řekl.

Jaromír Gajdáček
Jaromír Gajdáček