KOHOUT invest dostala za nakládání s odpadem milionovou pokutu

Olomouc - Olomoucký inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložil společnosti KOHOUT invest pokutu jeden milion korun. Firma podle inspektorátu v roce 2008 navezla bez povolení do dobývacího prostoru Haňovice na Olomoucku téměř 12 400 tun odpadu a překryla ho původní zeminou.

 

Společnost v dobývacím prostoru nelegálně nakládala s odpady za účelem rekultivace. Navezené odpady pocházely z hrubých terénních úprav prováděných v místě bývalé skládky komunálního odpadu v Mohelnici, obsahovaly částečně roztříděný směsný komunální odpad, například plastové, kovové a skleněné předměty, obaly od neidentifikovatelných látek, stavební odpad, dřevo, kabely a znečištěný textilní materiál.

Podle znaleckého posudku, který si nechala ČIŽP zpracovat, mohly z těchto odpadů unikat škodlivé látky do půdy a vody, a tím hrozilo poškození lokálního ekosystému. „Prokazování tohoto protiprávního konání bylo obtížné, inspekci se však na základě řady výslechů svědků a soudně znaleckého posudku podařilo tuto nelegální činnost prokázat a uložit pokutu, která je v současné době pravomocná,“ uvedl ředitel ČIŽP Radek Pallós. Zároveň s rozhodnutím o pokutě ČIŽP firmě uložila, aby odpad odstranila. „Zároveň nás má společnost informovat o zahájení a postupu prací. Do dnešního dne nás však společnost nekontaktovala,“ dodal ředitel.