Drápal z ČSÚ: Selhaly desítky až stovky komisařů

Praha – Při roznosu formulářů pro sčítání lidu, domů a bytů 2011 selhaly desítky až několik málo stovek sčítacích komisařů. Za neroznesenými formuláři stojí buď jejich osobní chyby, nebo špatné fungování informačního a logistického systému České pošty, která má distribuci sčítacích listů na starosti. V Interview ČT24 to uvedl místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal, který proces celonárodního sčítání koordinuje.

„Co nás nejvíc trápí, je to, že se objevily problémy, že sčítací komisaři v některých případech na avizovanou návštěvu domácností nedorazili - a tady jsou problémy, které nás mrzí, protože zcela zbytečně trápí řadu lidí, kteří si naplánovali svůj program,“ uvedl Drápal. „Jestliže selhaly desítky nebo několik málo stovek komisařů, je zde pořád obrovská masa lidí, kteří svou práci dělají dobře. Nedá se říct, že by sčítací komisaři České pošty byli jednoznačně těmi, kteří to (chyby v roznášce) zavinili,“ dodal.

Téměř půl milionu lidí nebydlí, kde má

„Samozřejmě je zde subjektivní prvek, protože desítky z nich (komisařů) zcela nezvládli svoji úlohu, někteří možná nebyli úplně stoprocentně svědomití. Na druhou stranu ve dnech od 7. do 9. března úplně nefungoval informační a logistický systém České pošty, který sčítacím komisařům připravil předtištěné formuláře,“ podotknul Drápal.

Svůj podíl podle místopředsedy ČSÚ nesou i někteří občané. „Obrovské množství lidí nebydlí v trvalém bydlišti, což při doručování způsobuje ohromné potíže. V této chvíli máme 400 až 450 000 formulářů, které komisaři vrátili s tím, že nelze dohledat osoby, které by podle registru obyvatel měly na dané adrese bydlet,“ uvedl Drápal.

Potíže s roznosem jsou hlavně v Praze

K dnešnímu večeru roznesli komisaři přes 10 milionů sčítacích formulářů. Z celkového počtu 16,8 milionu to tvoří 60 procent, což je podle místopředsedy ČSÚ významný předstih oproti původnímu časovému harmonogramu. Počet pokrytých domácností se ovšem liší. „V některých sčítacích obvodech ke včerejšímu večeru už byly doručeny sčítací formuláře do zhruba 90 % domácností, jinde jsme zhruba v polovině,“ informoval Drápal. „Na každodenních poradách klademe požadavky České poště. Pošta přesměrovává komisaře a posílila se zejména oblast Prahy, kde postup nebyl tak úspěšný jako v celorepublikovém měřítku.“