Magistrát: Centrum Prahy bude klidnější pouze s mýtem

Praha – Úseku pražské Severojižní magistrály, který prochází centrem města, významněji ulehčí pouze zavedení mýta za vjezd do jádra metropole. Dokončení severozápadní části vnitřního Městského okruhu, jejíž součástí je především tunel Blanka, samo o sobě auta z centra neodvede, bude ale předpokladem ke zpoplatnění vjezdu do historických částí Prahy. Vyplývá to ze studie, kterou zpracoval Útvar rozvoje hlavního města (ÚRM). Současné vedení města ovšem s mýtným nepočítá, podle předsedy výboru Petra Hány proto zpoplatnění vjezdu připadne v úvahu nejdříve zhruba za šest let.

Městské části, kterými prochází magistrála – jediný výsledek plánu na tzv. roštové řešení průjezdu Prahou v severojižním i východozápadním směru – trvají na urychleném zklidnění provozu na tahu, po němž denně projíždějí desetitisíce automobilů. Podobné přání mají i některá občanská sdružení a iniciativy. Navrhují dílčí úpravy jednotlivých úseků, například snížení počtu jízdních pruhů. Výsledkem by mělo být odklonění aut z centra.

To ale podle studie ÚRM není vhodné bez zavedení mýta za vjezd do centra města. „Bez tohoto podpůrného opatření (mýtného) znamená redukování Severojižní magistrály přelévání dopravy do okolní sítě a tedy zhoršení problémů na plošně větším území,“ uvádí ÚRM.

Hlavní problém podle studie spočívá v charakteru magistrály – většina řidičů ji nevyužívá jako tranzitní komunikaci k průjezdu napříč Prahou. Jejich cíl nebo výchozí bod cesty naopak přímo na magistrále nebo v nejbližším okolí leží. Výsledkem zúžení magistrály by tak místo zklidnění dopravy v centru mohlo být naopak její zahuštění.

Problematické by podle útvaru bylo i zahloubení magistrály v úseku u Národního muzea, o kterém se už dlouho hovoří. Podle Marka Zděradičky z ÚRM by takový tunel mohl přitáhnout více aut.

Velkou hrozbou ke zklidnění magistrály jsou podle ÚRM některé rozvojové záměry v jejím okolí. Nová zástavba má vznikat například v oblasti Masarykova nádraží, v Bubnech nebo na Roztylech. Výstavba na magistrálu pravděpodobně přivede další dopravu.