V Praze pokřtili razicí štít metra

Praha - Na Vypichu dnes zástupci Prahy pokřtili razicí štít, který bude razit tunely metra na trase A z Dejvické do Motola. Ražba pomocí razicích štítů, která začne letos v dubnu, je podle stavebníků šetrnější než než ražba pomocí trhacích prací. Na výstavbu tohoto úseku metra budou použity dva štíty, které už dříve dostaly jméno Tonda a Adélka. Jména jim vybrali pacienti z kliniky dětské chirurgie motolské nemocnice. Délka jednoho štítu přesahuje 100 metrů, váha je zhruba 900 tun a průměr čelního štítu činí šest metrů.

Štíty narušují horninu pomocí rotující hlavy. Vyrubaná hornina poté putuje do odtěžovací komory, odkud se přesouvá na pásy. Vytěžený tunel je zajištěn železobetonovým ostěním, takže nevzniká žádný volný prostor. Štíty jsou zásobované zezadu. I v komplikovaném podloží vyrazí štít až 360 metrů měsíčně. Stroj je potřeba směrově řídit. Celkově pak oba stroje vyrazí jednokolejné tunely v délce 8,1 kilometru.

Nový úsek pražského metra z Dejvické do stanice Motol bude měřit 6,134 kilometru a dokončen by měl být v roce 2014. Jeho součástí budou čtyři nové stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. „Největší problémy očekáváme pod Evropskou, kde je nejnižší nadloží,“ uvedl výrobně technický ředitel Metrostavu Ivan Hrdina. Na prodlouženém úseku trasy A budou tři ražené stanice. Stavitelem je sdružení firem Metrostav a Hochtief.

Video Vstup Barbory Peterové
video

Vstup Barbory Peterové

Plán pražského metra
Plán pražského metra