ÚOHS dal ministerstvu obrany za tendr na kontejnery pokutu 150 tisíc

Brno - Ministerstvo obrany před šesti lety chybovalo v tendru na nákup stovek kontejnerů za několik desítek milionů korun. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Ministerstvu za chyby vyměřil pokutu 150 000 korun. Pokuta je pravomocná, ministerstvo ji má zaplatit do dvou měsíců. Pokuta, kterou ÚOHS ministerstvu uložil, byla vyměřena na spodní hranici možné výše. Maximálně mohla činit až tři miliony korun, tedy pět procent z ceny zakázky.

Ministerstvo zakázku na více než 300 kontejnerů ISO 1C, které armáda používá hlavně pro skladování a převoz materiálu, vypsalo v roce 2005 za úřadování ministra Karla Kühnla (US-DEU). V tendru vyhrála hořická Daher karbox, s.r.o.

Ministerstvo během soutěže změnilo podmínky

Výběrové řízení u antimonopolního úřadu napadla společnost UNIKO Zlín. Zpočátku neuspěla, ÚOHS žádné porušení zákona nenašel. Námitkám neúspěšného uchazeče dal ale v roce 2007 za pravdu Krajský soud v Brně a následně i Nejvyšší správní soud. Ministerstvo sice zvolilo nabídku s nejnižší cenou, během soutěže však změnilo některé podmínky a někteří uchazeči o tom nevěděli včas, což podle soudů není v souladu se zákonem. Proto mělo ministerstvo výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové.

Společnost UNIKO tvrdila, že se v různých dokumentech lišily technické parametry kontejnerů a termíny jejich dodávek. Ministerstvo původně uvedlo minimální užitečnou hmotnost 18 000 kilogramů, v dodatečné odpovědi jedné z firem ale uvedlo, že minimální užitečnou hmotnost nelze stanovit, a zadalo jiná kritéria.

Podle aktuálního rozhodnutí ÚOHS ministerstvo podstatně změnilo zadávací dokumentaci. Adekvátně pak neprodloužilo lhůtu pro podání nabídek, což mohlo mít vliv na jejich počet a kvalitu. „Nelze totiž vyloučit, že by po transparentním uveřejnění změn nedošlo k podání více nabídek, a to dokonce výhodnějších, než byla nabídka vybraného uchazeče,“ uvádí aktuální rozhodnutí ÚOHS.