Sčítání vrcholí, klíčová je dnešní půlnoc

Praha - Dnes končí Česká pošta s doručováním formulářů pro sčítání lidu a o půlnoci nastane rozhodný okamžik, ke kterému by měly platit veškeré údaje uvedené ve sčítacích formulářích. Na jejich vyplnění a odevzdání mají lidé ale čas i po tomto datu, a to do 14. dubna 2011. Podle mluvčí České pošty Marty Selicharová jich bylo již do středy předáno téměř 99 procent. Pokud se k lidem, kteří tiskopisy doposud nemají, dnes komisař nedostaví, mohou si formuláře vyzvednout i dodatečně. Do formulářů se přitom zapisují informace podle stavu z půlnoci z dneška na sobotu.

V praxi to znamená, že pokud se někomu například narodí dítě v sobotu nad ránem, nebude již do sčítání zahrnuto. Pokud se také například někdo přestěhuje v sobotu nebo v neděli do jiného bytu či domu, uvede do formuláře adresu, která byla platná o půlnoci z dneška na sobotu. Přestože naprostá většina domácností už tiskopis obdržela, v opačném případě se lidé mohou obrátit na některou pobočku České pošty se sběrným místem či si ho od 5. dubna vyzvednout na městském úřadě. To je ovšem eventualita určená hlavně pro ty, kteří v České republice vůbec v době distribuce formulářů nebyli a vrátili se třeba ze zahraničí.

Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ:

„Podstatná část otázek vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Ostatní navazují na tradice sčítání… Každá otázka je podložena požadavky budoucích uživatelů.“

Video Reportáž Richarda Samka
video

Reportáž Richarda Samka

Formuláře je poté možné vyplnit buď v papírové podobě, nebo elektronicky přes internet. Vyplněné papírové formuláře lze poté vrátit sčítacímu komisaři nebo poslat poštou v předtištěné obálce na adresu Českého statistického úřadu. Elektronicky je formuláře možné vyplnit na adrese zde. Pro obě možnosti je posledním termínem odevzdání formulářů 14. duben 2011. Od pondělka již bude Česká pošta přivážet na centrální pracoviště veškeré formuláře, které přijdou poštou nebo které vyzvednou sčítací komisaři.

Sčítání se nevyhnulo problémům

Josef Škrábal:

„Datum jsme vybrali tak, aby nebyly mrazy a lidé nebyli mimo domov na dovolených. Přihlíželi jsme i k jarním prázdninám a aby nebyly zrovna Velikonoce. Nakonec nám vyšlo datum rozhodného dne 25. března.“

Distribuci formulářů přitom provázely od počátku problémy. Napřed někteří lidé nedostali do schránky správně vyplněnou informaci o tom, kdy k nim dorazí sčítací komisař, potom někde nedorazili komisaři na slíbenou schůzku vůbec. Také místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal vyjádřil částečnou nespokojenost s průběhem sčítání. Roční přípravu sice hodnotí pozitivně, nicméně během postupu při průběhu distribuce formulářů do domácností zhruba v posledních třech týdnech přiznává některé nedostatky. „V některých sčítacích obvodech sčítací komisaři nesplnili zcela důsledně, co splnit měli,“ doplnil. Hodně lidí nakonec dalo přednost tomu přijít si pro formulář přímo na poštovní přepážku. Na mnoha místech republiky se tak tvoří na poštách fronty.

Podle Drápala nicméně nelze svalovat veškerou vinu na sčítací komisaře: „Je jich deset tisíc a ve většině případů sčítání proběhlo v pořádku,“ uvedl s tím, že po skončení celého sčítání bude následovat důkladná analýza příčin, které k těmto nedostatkům vedly, z čehož následně budou vyvozeny závěry.

Někteří komisaři si zase stěžují na nevlídné chování lidí, které navštívili. Pro návštěvy holobytů v jedné jihlavské lokalitě dokonce požádali kvůli obavám o svoji bezpečnost o doprovod městských strážníků.