Do Česka dorazila radiace z Japonska, zdraví neohrozí

Praha - Státní úřad radiační ochrany naměřil na českém území první radioaktivní částice zanesené z Japonska. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové ale naměřené množství nebude mít žádný vliv na zdraví lidí. Proto je také krajně nevhodné užití jódu. Podobné množství radiace naměřily úřady také ve Švédsku, Finsku, Polsku a Bulharsku.

Odborníci velmi omezené množství radioaktivních prvků kvůli problémům japonské jaderné elektrárny Fukušima 1 v české atmosféře předpokládali. Částice byly do Česka zaneseny pohybem vzdušných mas přes oceán nad evropský kontinent. Detekována byla stopová množství radionuklidů jódu a cesií řádově v mikro-becquerelech (1Bq je jednotkou aktivity radionuklidů) v krychlovém metru vzduchu.

Úřad pro srovnání uvedl, že v době po jaderné havárii v Černobylu byly radioaktivní hodnoty naměřené na území ČR zhruba desetitisíckrát vyšší a ani tehdy to nevedlo k přímému ohrožení zdraví. „Nadále nedoporučujeme užít stabilní jód, není pro to žádný důvod,“ uvádí úřad.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové

Podle Drábové je velký rozdíl mezi „měřitelným“ a „nebezpečným“ množstvím radiace. Aby nějaké nebezpečí hrozilo, muselo by jít o hodnoty větší milionkrát, možná i víckrát, odhadla. Podle jaderného úřadu bude měření radioaktivních částic kontinuálně pokračovat a výsledky budou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách úřadu.