Kvalifikovaným hrobníkem již od přístího roku

Praha - V Česku by se mohlo během příštího roku otevřít první učiliště obor Správce veřejných pohřebišť. Už teď se ale někteří hrobníci nechávají přezkoušet, aby získali certifikát. Jinak totiž nemají možnost dokázat, že mají potřebné zkušenosti a kvalifikaci. Pomoci jim může i k lepším penězům. Pro osvědčení si do Česka jezdí dokonce i hrobníci ze zahraničí. V tuzemsku je 3 500 hřbitovů a přibližně 1 500 hrobníků. Certifikát má pouze 31 z nich.

Nejdřív dopoledne plné teoretických otázek, pak praktická zkouška. Tak vypadá obdoba maturity pro hrobníky. „Praktická část znamená, že by lidé měli umět otevřít hrobku jakýhokoli typu, potom vykopat a upravit hrobové místo a nakonec ukázat, že dokážou s ostatky při exhumaci zacházet tak, jak si zaslouží,“ konstatoval David Stejskal, odborník na pohřebnictví.

Jana Jabůrková, mluvčí MMR:

„Česká republika je jedna z mála zemí, kde certifikát vydává stát, není to žádný certifikát nějakého spolku nebo spolčení.“

Video Reportáž Veroniky Kabátové
video

Reportáž Veroniky Kabátové

Pavel Bereš se svým zetěm si přijeli pro certifikát ze Slovenska. Paul Herak, původem rovněž Slovák, dokonce až z Kanady. „Přes internet jsem zjistil, že je možné získat tu zkoušku - certifikát hrobníka. Pokusím se to přeložit,“ prohlásil Herak.

Zatím jsou hrobníci samouky. První možnost kvalifikovaného vzdělání u nás budou mít zřejmě až po roce 2012 studiem na učilišti nebo absolvováním rekvalifikačního kurzu.

Tento obor se prakticky neobjevuje ani v Evropě. Například v Bavorsku sice je odborné učiliště, vyučuje ovšem pohřebnictví komplexně - od praktických částí až po manažerské.

Hřbitov
Hřbitov