Soutěž podpoří nákladní železniční dopravu

Praha - Podpořit nákladní železniční dopravu má soutěž Volná cesta. Pro ministerstvo dopravy ji připravilo sdružení ekologických organizací nazvané Dopravní federace. Do soutěže se mohou přihlásit všichni přepravci a logističtí operátoři s projekty pro přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici, uzávěrka podávání přihlášek je koncem května. Vítěz bude vyhlášen v září během tzv. týdne mobility.

Účastníci soutěže předloží své projekty komisi složené ze zástupců vysokých škol, Svazu dopravy a občanských sdružení zabývajících se dopravou. Hodnoceni budou podle objemu převedeného výkonu ze silnice na železnici, míry obtížnosti a ekonomické náročnosti realizace svého projektu a kvalitativních přínosů změny – jde například o odstranění nebezpečných nákladů na železnici nebo omezení nadměrného provozu kamionů v obcích.

Zlatá éra nákladní železniční dopravy skončila po roce 1989. V době, kdy se centrálně řízená ekonomika orientovala na těžký průmysl, byly nákladní vlaky těžko zastupitelné, zajišťovaly asi 75 procent výkonů. Dnes se železnice na přepravě nákladů podílí asi čtvrtinou, většinu zbylých výkonů převzala silniční doprava. Hlavní komplikací jsou vysoké ceny dopravy po kolejích, které však v poslední době klesají, zatímco ceny nákladní autodopravy rostou. Přesun zboží na koleje podporuje i ministerstvo dopravy. „Nákladní doprava na železnici není minulost, ale budoucnost České republiky,“ zdůraznil ministr Vít Bárta.

Přesunu nákladů ze silnic na železnici by podle Bárty výrazně mohla napomoci také obnova železničních vleček, kterých je v zemi kolem 2 500. Každou z těchto vleček je podle ministra potřeba prověřit, aby bylo jasné, jestli je možné ji efektivněji využít.

Ve strategickém materiálu o rozvoji dopravy do roku 2025 ministerstvo jako jednu ze základních priorit stanovilo požadavek tzv. kombinované dopravy. Náklad se při ní pro cestu na delší vzdálenost překládá z kamionů na vlaky, po železnici se obvykle přepravují kamionové návěsy.