V senátu plzeňských práv opět sedí staří kádři

Plzeň - Vedení Západočeské univerzity dnes zveřejnilo předběžné výsledky voleb do akademického senátu fakulty. Reformní tým bývalého děkana Jiřího Pospíšila končí. Ani jeden z jeho členů se do senátu nedostal. Bývalý proděkan a uznávaný právník Karel Eliáš už oznámil, že sedm jeho kolegů je rozhodnuto na fakultě skončit, stejný krok zvažuje i on. Panují totiž velké pochybnosti, že členové učitelské části nového senátu umožní dokončení reforem. Učitelé mají v 18členném vrcholném orgánu fakulty rozhodující moc, studentů je šest. Nový senát má zklidnit stále nedobrou situaci na fakultě opředené skandály s rychlostudiem, podivným přijímacím řízením i zkouškami.

Podle Eliáše a pedagoga a náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela neměli čtyři znovu zvolení senátoři z 12 členů učitelské části nového senátu přijmout novou kandidaturu. „Nechápu takovou absenci sebereflexe. Byli součástí tělesa, které bylo vnějšími orgány i univerzitou hodnoceno jako těleso, které selhalo… Sedm mých kolegů je rozhodnuto, že na fakultě skončí,“ řekl Eliáš, který skončil jako druhý až třetí náhradník. Jeho další „reformní“ kolega Petr Bezouška jako čtvrtý až pátý a Korbel jako 12. náhradník. Eliáš je na škole už 18 let. Chtěl zůstat hlavně kvůli studentům. Teď už ale podle svých slov nemůže. „Abych dělal maskota něčemu, s čím nesouhlasím? Těžko,“ řekl ČT. Pospíšil odmítl volby komentovat s tím, že mu bude chvíli trvat, než všechno takzvaně stráví.

„Já považuji výsledek voleb za smutný. Rozhodně to nepřispěje k dobré atmosféře na fakultě. Z reformního týmu katedry civilního a správního práva se do senátu nedostala vůbec žádná osoba, a pokud vůbec učitelé těchto kateder zůstanou na fakultě, tak to budou mít velmi těžké. Budou do jisté míry neustále v opozici vůči vedení fakulty i senátu,“ uvedl Korbel, který také uvažuje o odchodu.

Rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová si nedovede představit, že by do senátu kandidoval někdo, „kdo by nechtěl v reformách pokračovat a nechtěl by, aby se situace na fakultě stabilizovala“. Dnes zároveň řekla, že by byla ráda, aby byl Eliáš předsedou komise, jež vyhodnotí minulý rok na fakultě. Materiál pak bude podkladem pro důvodovou zprávu pro akreditační komisi, kterou škola předloží do konce května. Eliáš uvedl, že se rozhodne v pondělí, kdy mu současný děkan Květoslav Růžička schválí členy komise. Složení akademického senátu Mauritzová komentovat nechtěla, podle jejích slov jí to nepřísluší.

Za odebrání titulů zatím žaloby nepadly

Žádný ze čtyř absolventů plzeňských práv, jimž počátkem února Západočeská univerzita odeslala usnesení o zrušení magisterského diplomu, zatím nepodal žalobu u soudu. Přitom první dubnový týden jim tato možnost končí. Jde prý o flagrantní případy, kdy lidé nesplnili řadu zkoušek a zápočtů, chyběli jim diplomové práce, studia trvala rok, dva nebo dokonce dva měsíce. „Já bych se na jejich místě před veřejným soudem neukazoval,“ řekl náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, který jako zaměstnanec práv připravuje pro rektorku Ilonu Mauritzovou podklady pro správní řízení.

„Všichni vyhrožují podáním žaloby, ale každý si uvědomuje, že soudit se o své studium by jim na občanské cti nepřidalo, i kdyby vyhráli,“ řekl emeritní rektor Josef Průša, za jehož vlády aféra plzeňských práv s rychlostudiem, podivným přijímáním i zkouškami vznikla. Podle něj všichni postižení argumentují tím, že univerzita na rušení diplomu nemá právo, ale nikdo nediskutuje o věcných argumentech.

Škola zatím odeslala čtyři usnesení o rušení magisterského diplomu. Dva z obeslaných si verdikt nevyzvedli, ale usnesení jsou brána jako doručená. Jednomu ze čtyř lidí chce ZČU zrušit kromě magisterského i doktorský diplom, který byl údajně také vydán protiprávně.