Od září budou na střední školu opět jen dvě přihlášky

Praha - Ministr školství Josef Dobeš (VV) dokončil práci na rozsáhlé novele školského zákona. Prostřednictvím návrhu chce například zavést šestileté funkční období pro ředitele škol, zrušit povinnost zakládat školské rady, snížit počet přihlášek na střední školy ze tří na dvě a stanovit pravidla podpory pro firemní mateřské školy. Návrh ve středu posoudí vláda. Novela by měla platit od letošního září. Obsahuje i upřesnění pravidel pro navštěvování zahraničních škol a ustanovení týkající se organizace státních maturit, například odměn pro zkoušející.

Kvůli zhoršení výsledků českých školáků v mezinárodních hodnoceních navrhuje Dobeš do zákona vložit i ustanovení ukládající základním školám, aby svůj vzdělávací program uvedly do souladu s obsahem vzdělávacích oblastí, který vypracují experti ve spolupráci s učitelskou veřejností. Obsah nových „povinných osnov“ pro český jazyk, cizí jazyk a matematiku ministerstvo zveřejní.

Funkce ředitelů škol by měla být nově omezena na šest let, pak by zřizovatelé rozhodli, jestli vypíšou nové výběrové řízení. Přechodné ustanovení říká, že konkurzem mají projít ředitelé do září 2015. Jako první ti, kteří jsou ve funkci víc než šest let, poté ředitelé působící ve funkci tři až šest let, nakonec i zbývající. Zjednodušena by měla být i cesta k případnému odvolání ředitele. Pokud návrh projde bez úprav schvalovacím procesem, ředitelé škol také budou muset vždy zdůvodnit, proč vyhlásili volný den. Ze závažných důvodů tak mohou učinit až pětkrát do roka. Podle předkladatelů novely tuto možnost často zneužívají.

Absolventi výučních oborů s maturitou dostanou i výuční list

Snížení počtu přihlášek na střední školy patří do souboru opatření, která mají zmenšit administrativní zátěž škol. Návrh podle ministerstva vychází z opakovaných podnětů ze středních škol i ze zjištění, že se žáci hlásí v průměru na dva obory vzdělání. Novela obsahuje i nová pravidla pro vyhlašování výsledků přijímacích zkoušek, druhá kola řízení a podávání odvolání. Dalším z kroků, které mají školám ulehčit, je zrušení požadavku na každoroční hodnocení školy. To už totiž je i součástí výroční zprávy.

Školy už by také v budoucnu nemusely vydávat výstupní hodnocení v 5. a 7. ročníku žákům, kteří se hlásí na střední školu. Naopak u výučních oborů s maturitou by nově měli absolventi dostávat vedle maturitního vysvědčení i výuční list. Pro střední odborné školy má být ulehčením v organizaci odborného výcviku a praxe zavedení 40hodinové týdenní doby výuky místo dosavadní 35hodinové. Prodloužení má umožnit praktickou výuku na pracovištích zaměstnavatelů v délce běžné pracovní doby.

Podle pravidel navrhovaných pro firemní školky by si mohly společnosti tuto službu zajišťovat vlastními silami i nakupovat je u profesionálních poskytovatelů. Zaměstnanecké školky tak budou moct fungovat také jako odloučená pracoviště „normálních“. Jejich zřizovatelé ale budou moct ovlivňovat přijímání dětí.

Učni při praktické výuce
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24