Koleje měly být spraveny do měsíce, čtyři roky se nic neděje

Praha - Poškozené kolejnice na lokální železnici na Vysočině měly být opravené do měsíce. Nestalo se tak ani po čtyřech letech. Drážní inspekce varuje, že takový stav trati může způsobit vykolejení vlaku. Správa železniční dopravní cesty, která měla opravy provést, svoji chybu uznává. S nápravou chce ale začít až v létě. Na první pohled jde o idylickou menší trať ze Slavonic do Kostelce u Jihlavy. Pohled druhý a odborný ale předchozí zdání vyvrací: „Bezpečnost tady není zajištěna a celkový stav kolejnic je selháním kontrolních systému provozovatele dráhy,“ říká vrchní inspektor Drážní inspekce Josef Dvořák.

Poukazuje přitom na dva typy závad na trati: na praskliny na hlavě kolejnic, které mohou vést až k vykolejení vlaku – a taky na podmáčené podloží trati. „Traťmistr i jeho nadřízený o tom od nás velmi dobře vědí. Jenomže traťmistr je při tom počtu závad na té železnici tím posledním, kdo to může vyřešit,“ dodává drážní inspektor.

Dohromady našli kontroloři na regionální trati celkem 73 závad. Část z nich měla být napravena do půlroku, část dokonce do jednoho měsíce. Přestože Drážní inspekce první problémy nahlásila už v roce 2007, společnost SŽDC, která je za chyby odpovědná, závady neodstranila ani po více než třech a půl letech.

Video Reportáž Luboše Rosího a Blanky Poulové
video

Reportáž Luboše Rosího a Blanky Poulové

„Kolejnice pochází z let 1909 až 1928 a jedná se o typ, který se v dnešní době už nevyrábí. Proto bylo problematické sehnat alespoň podobný typ, kterým bychom to opravili,“ vysvětluje Pavel Halla, mluvčí SŽDC a dodává, že jeho organizace si chybu uvědomuje: „Ano, mělo to být odstraněno do měsíce. Když jsme to teď zjistili, tak bylo zadáno odstranění chyb alespoň ještě v letošním roce. Pokud se prokáže, že někdo nese plnou zodpovědnost přímo za to, že to dříve neřešil, tak samozřejmě budou vyvozeny finanční nebo personální důsledky.“

Nejde přitom o jedinou trať v Česku s podobnými problémy. Například mezi Brnem a Vysočinou na úseku železnice poblíž Kuřimi našli drážní inspektoři taky zhruba dvě stovky závad, které měla SŽDC do půlroku odstranit - od oznámení problému v roce 2008 to ale dosud neudělala. „Bezpečnost na železnici považuji za velmi zásadní téma, ale nepovažuji za správné zjednodušovat témata týkající se bezpečnosti jen na vybrané konkrétní závady,“ říká k posledním zveřejněným případům ministr dopravy Vít Bárta.