ČT: ministerstvo dopravy chystá odvolání šéfa Drážní inspekce

Praha - Ministerstvo dopravy chystá návrh na odvolání generálního inspektora Drážní inspekce Romana Šiguta. O takovém kroku sice musí rozhodnout až vláda, ale jak České televizi potvrdil náměstek ministra dopravy, podklady k tomu už jeho úřad chystá. „Pokud nevyvrátí, co jsme o nich zjistili, lze předpokládat, že podáme návrh na vládu s tím, aby vedení Drážní inspekce bylo odvoláno,“ uvedl ministerský náměstek Radek Šmerda.

„Už dlouho ze zdrojů z ministerstva dopravy víme, že se chystá naše výměna a hlubší personální čistky na Drážní inspekci. Předcházet tomu měla nejdřív mimořádná ministerská kontrola na Drážní inspekci a pak diskreditační kampaň v médiích s cílem pošpinit jak Drážní inspekci, tak její vedení,“ tvrdí generální inspektor Roman Šigut. Podle něj měla navíc ministerská kontrola už dopředu stanovený úkol: najít důvod pro odvolání vedení instituce. Vít Bárta, který kontrolu poslal, to ale nepotvrzuje: „Já budu činit maximum proto, abych do této oblasti nevstupoval. Budu do ní vstupovat jen v případě, kdy bych kupříkladu byl seznámen s nějakými nestandardními postupy z hlediska výkonu té veřejné správy jako takové.“

Teď už má ministerstvo k dispozici výsledky své kontroly na Drážní inspekci. A označuje je za závažné: „Na Drážní inspekci docházelo k ne úplně hospodárnému zacházení se mzdovými prostředky. Podstatou je porušování mzdových předpisů a vynakládání mzdových prostředků v rozporu se zákonem,“ říká Radek Šmerda. Šéf Drážní inspekce to razantně popírá: „Celý protokol odmítáme, zejména oblast, která se týká pracovně právní problematiky. Jsou tam totální nesmysly, subjektivní názory, ničím nepodložené, dokonce až vykonstruované závěry, v nichž se tzv. zjištění neopírají o porušení žádné právní normy.“

Video Reportáž Luboše Rosího a Blanky Poulové
video

Reportáž Luboše Rosího a Blanky Poulové

Výkazy docházky jsou neprůkazné, byla zjištěna drobná pochybení formálního charakteru, jedna ze zakázek nebyla zadána prostřednictvím elektronického tržiště - to jsou příklady některých výtek z protokolu. Česká televize má dokument o kontrole k dispozici. V jeho závěru se ve většině bodů uvádí, že nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky. Zpráva tak poukazuje hlavně na chyby formálnější: jedna z výtek kritizuje třeba to, že inspektor byl v práci během dovolené. „Je v rozporu i s fyzikálními zákony, aby někdo byl na dovolené a zároveň v práci a zároveň na pracovní cestě,“ uvádí ministerský náměstek Šmerda. Roman Šigut to ale brání tím, že zaměstnanec inspekce si práci během dovolené neúčtoval: „Seškrtat instituci rozpočet, snížit jí počet lidí, přidávat ji práce, a trestat někoho za to, že v době dovolené pracuje, tak to považuji za nehoráznost,“ říká Šigut.

A další výtka z protokolu: Ministerstvu vadilo, že šéf inspekce si paradoxně neproplatil stotisícovou odměnu, kterou mu udělil předseda vlády Petr Nečas. Šigut to vysvětluje tím, že na ni neměl peníze - ministerští úředníci ale i to označili za porušení zákona. Do pondělí běží lhůta, v níž se proti kontrolním závěrům může šéf inspekce k ministerstvu odvolat s námitkami. Náměstek Šmerda má ale už teď téměř jasno: „Těm námitkám s největší pravděpodobnost nebude vyhověno, protože ta zjištění jsou docela dobře doložena a jsou takového charakteru, že nelze vyloučit, že to bude mít nějaké personální dopady.“

Drážní inspekce označuje kontrolu a avizovanou snahu o odvolání managamentu za mstu ze strany SŽDC, tedy od subjektu, který inspektoři pravidelně kontrolují. „My si tohle vysvětlujeme jako jednoznačnou pomstu ze strany SŽDC za naši činnost vůči této organizaci, která se přes ministra dopravy Bártu snaží zlikvidovat vedení Drážní inspekce. V poslední době jsme upozornili například na problematiku nedostatečných rozhledových poměrů na železničních přejezdech, kterou SŽDC neřeší tak, jak by měla, upozornili jsme na závady na železničních tratích, které nebyly ze strany SŽDC odstraňovány například čtyři roky, i když měly být napraveny do měsíce a podobně,“ vypočítává generální inspektor. Ministr Vít Bárta říká, že za případné odvolání nebude zodpovědný on, ale jeho náměstek. Kdy by návrh na případné odvolání posuzovala vláda, zatím není jasné.