Západočeská univerzita musí znovu přezkoumat tituly z Užhorodu

Brno – Západočeská univerzita musí znovu a mnohem důkladněji prověřit tituly, které uznala posluchačům ze Zakarpatské univerzity v ukrajinském Užhorodu. Tento krok už loni nařídil Krajský soud v Plzni, univerzita i někteří držitelé ukrajinských titulů se pak ovšem obrátili s kasační stížností na Nejvyšší správní soud, který ovšem sérií verdiktů tyto stížnosti zamítl. Uznávání titulů z Ukrajiny bylo dlouhodobě terčem kritiky odborné veřejnosti, a to i přesto, že vzdělávání garantovali čeští učitelé.

Nejvyšší správní soud potvrdil, že měla rozhodnutí univerzity o platnosti titulů velké formální nedostatky. Škola např. nesprávně kombinovala dva různé akty: rozhodnutí a osvědčení. „Následně obsah osvědčení měnila, a to neformálně, bez jakéhokoliv zdůvodnění, formou skartace původního osvědčení a vydání osvědčení nového,“ stojí v jednom z několika podobných verdiktů správního soudu. Skartování a antidatování přitom zřejmě bylo častou praxí. „Došlo k němu i v dalších pěti z celkem sedmi věcí, které má nyní rozhodující devátý senát zdejšího soudu v souladu s rozvrhem práce přiděleny k posouzení,“ napsal jeden ze senátů NSS.   

Podnět Krajskému soudu v Plzni podala kvůli uznávání titulů někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, která prostřednictvím žalob napadla rozhodnutí univerzity o uznání diplomů. Kvalitu těchto absolventů zpochybnila např. Česká advokátní komora, která je odmítla zapsat do seznamu koncipientů a dokonce několik již dřív zapsaných koncipientů vyškrtla. Dotyční prý neměli vzdělání rovnocenné se studiem práv na české univerzitě. Komora dala současně podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství, ať se věcí zabývá. Univerzita přestala uznávat právnické diplomy z Užhorodu někdy na přelomu let 2009/2010.

Zakarpatská státní univerzita sídlí v Užhorodu a studenti z Česka ji studovali prostřednictvím pražského soukromého institutu. Osvědčení od české univerzity potřebovali proto, aby se u nás mohli živit jako právníci.

Postup Západočeské univerzity kritizovala i předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Podle ní bylo uznávání užhorodských práv jednou z prvních „podivností“, kterou se v minulosti začala komise zabývat. Postupně pak propukl jeden z největších skandálů v českém vysokém školství. Kvůli pochybným rychlostudentům a dalším nejasnostem skončilo vedení plzeňské právnické fakulty.