Studentů soukromých vysokých škol rychle přibývá

Praha - Počet studentů soukromých vysokých škol za posledních deset let výrazně vzrostl. Jestliže v roce 2000 navštěvovalo tato zařízení 2 000 lidí, což představovalo jedno procento z celkového počtu vysokoškoláků, loni to už bylo přes 57 tisíc studentů, tedy asi 14 procent všech vysokoškoláků. První soukromé školy začaly v Česku vznikat po roce 1989, zájem o privátní školky a základní školy je ale stále minimální.

Zatímco veřejných a státních vysokých škol je dohromady 28, soukromých bylo k loňskému roku 44. Ministerstvo školství dlouhodobě upozorňuje, že tento počet je příliš velký a že vznik nových škol už nebude dále podporovat.

Na soukromých vysokých a vyšších odborných školách studují lidé nejčastěji ekonomiku, hotelnictví nebo humanitní vědy. Navštěvuje je asi jen 60 tisíc studentů, na ty veřejné jich chodí 340 tisíc. Soukromé vysoké školy nabízejí hlavně studium ekonomických a humanitních oborů.Tyto obory jsou žádané například mezi úředníky, kteří si musejí dodělat kvalifikaci a kterým soukromé vysoké školy nabízejí individuálnější přístup a širší nabídku dálkových oborů. Akreditační komise ale v minulosti přišla právě na soukromých vysokých školách na případy nekvalitního studia.

Naproti tomu do soukromých školek chodí jen 1,5 procenta dětí, do základních škol pak 0,8 procenta. Soukromé školky jsou sice několikanásobně dražší než veřejné, rodiče ale privátní péči vyhledávají kvůli nedostatečné kapacitě veřejných školek. U základních a středních škol pak bodují soukromá zařízení například kvůli individuálnějšímu přístupu nebo lepšímu vybavení.