Soud řeší odškodnění Jourové - chce skoro 9 milionů

Praha - Obvodní soud pro Prahu 2 dnes začal projednávat žalobu někdejší náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věry Jourové, která se na ministerstvu spravedlnosti domáhá v souvislosti se svým stíháním v takzvané kauze Budišov zaplacení celkem více než 8,7 milionu korun. Má jít o finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu, náhradu škody za výdaje na obhajobu a ušlou mzdu. Jourová byla v říjnu 2006 obviněna z přijímání úplatku a strávila asi měsíc ve vazbě. Její stíhání bylo v létě 2008 zastaveno.

Soud dnes provedl řadu listinných důkazů a vyslechl jednoho svědka - muže, který s Jourovou spolupracoval v době, kdy byla obviněna a vzata do vazby. Jednání pak bylo odročeno na 27. června.  „Žalobou uplatnila nárok na zaplacení pěti milionů korun za zásah spočívající v nezákonném omezení svobody v trestním stíhání, psychické problémy, které jí byly způsobeny, a zásah do rodinného života. Současně za dehonestaci v důsledku široké medializace případu,“ uvedl již dříve právní zástupce Jourové Václav Vlk.

Zaplacení dalších více než 3,7 milionu korun Jourová požaduje jako náhradu ušlé mzdy. „V důsledku vazby a trestního stíhání nemohla dokončit práci, kterou dělala,“ vysvětlil v minulosti advokát. Zbylých zhruba 18 000 korun požaduje jako doplatek náhrady nákladů na právní zastoupení. Vedle toho se domáhá také omluvy - veřejné i soukromé. Veřejná omluva by měla být podle žaloby zveřejněna v TV Nova, ČTK a deníku Mladá fronta Dnes. Ministerstvo by se mělo omluvit za stíhání, poškození cti a narušení rodinných vazeb.

Jourová své nároky již dříve uplatnila u ministerstva, z požadovaných milionů jí ovšem úřad přiznal jen asi 138 600 korun jako náhradu škody za výdaje na obhajobu. Nároku na peněžitou satisfakci za nemajetkovou újmu ministerstvo nevyhovělo s tím, že byl promlčen, nárok na ušlý výdělek se zase podle úřadu opíral o „vratké důvody“. Jourová tehdy rozhodnutí označila za „výsměch“.

Policie v minulosti vinila Jourovou z toho, že přijala od starosty Budišova Ladislava Péti dvoumilionový úplatek za to, že prosadí přiznání dotace z evropských fondů na opravu budišovského zámku. V létě 2008 však Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9 její stíhání zastavilo s tím, že se skutek, pro který byla obviněna, nestal. Rozhodnutí pak potvrdilo i Nejvyšší státní zastupitelství.