Jít k cizímu lékaři se výrazně prodraží

Praha – Ministr zdravotnictví Leoš Heger nakonec navrhne výrazně zvýšit některé poplatky. Chce navýšit poplatek za návštěvu praktického lékaře, u kterého není pacient registrovaný, ze 30 na 90 korun. Podobně hodlá postupovat i v případě návštěvy ambulantního specialisty bez doporučení praktického lékaře, tam pacient místo 30 korun nově zaplatí rovnou 200 korun. Heger také chce, aby peníze vybrané na poplatcích byly příjmem zdravotních pojišťoven.

Ministr zdravotnictví se chystá od začátku roku 2012 výrazně zvýšit poplatky za všechny návštěvy doktorů, pokud pacient nepůjde nejdřív k praktickému lékaři. „Je to z toho důvodu, že chceme zvýšit motivaci pacientů, aby byli registrováni. Registrace souvisí s čerpáním preventivní péče, což v důsledku vede k úsporám v systému zdravotní péče,“ uvedl Hegerův náměstek Petr Nosek.

Ministr se snaží pacienty uklidnit, že dvousetkorunový poplatek u specialisty nebudou lidé platit za všech okolností: „Výjimky budou vycházet ze zdravého rozumu. Pacient, který jde k psychiatrovi, by měl mít tuto možnost, člověk, který jde na oční, by měl mít tuto možnost, a bude to předmětem odborného panelu.“

Video Reportáž Petra Vaška
video

Reportáž Petra Vaška

Reportáž Petra Vaška

heger 7.4.

Zdravotnické poplatky tématem Událostí, komentářů

Brífink Leoše Hegera

Výtěžek z poplatků by navíc už neměl patřit lékařům a nemocnicím, ale zdravotním pojišťovnám. „Virtuálně je to příjem pojišťovny – bude brán jako protiúčet u lékaře a jeho vlastní úhrada bude o to nižší,“ uvedl ministr. Heger chce prosadit zvýšení poplatků během podzimu. Platit by měly od začátku roku 2012.

Reformu dá Heger sněmovně do prázdnin

Reformou zdravotnictví by se měla začít Poslanecká sněmovna zabývat ještě do prázdnin. Heger dá vládě tři reformní zákony o službách a velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění počátkem června, aby ji do konce června začali projednávat poslanci. V novele navrhuje mimo jiné regulační poplatek za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení praktika 200 korun. Počítá ale s tím, že tento návrh musí schválit K9. Ministr navazuje sérií těchto zákonů na malou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou ve středu schválila vláda.

Heger v novele také počítá s tím, že legalizuje pravomoci ministerstva pro tvorbu sítě vysoce specializované sítě. Chce stanovit podmínky, za jakých budou vznikat další centra. Hodlá upravit mechanismus přerozdělování vybraného pojistného podle zdravotní zátěže pojištěnců, takže by se pojišťovnám vyplatili nemocní klienti. Novela by měla dát také prostor pro vznik zdravotního připojištění, které by mohly poskytovat výlučně zdravotní pojišťovny. Zřizovaly by si proto zřejmě dceřiné společnosti.

Heger chce také dát pravidla pro přesuny pojištěnců mezi pojišťovnami, nyní se dá pojišťovna měnit vždy k prvnímu dni čtvrtletí. Na příště by to bylo možné jen jednou do roka. Pojišťovny by tak věděly dopředu při tvorbě zdravotně pojistných plánů, s jakým výběrem pojistného mohou počítat. Novela se bude zabývat také vyřazením levných léků na běžné nemoci. Měla by také řešit povinnost zdravotnických zařízení, aby informovala registrujícího lékaře o péči poskytnuté jeho pacientovi včetně podaných léků.