Mezinárodní studentské týmy soutěžily v matematice

Praha – Týmy studentů středních škol ze Slovenska a České republiky dnes soutěžily o největší počet vyřešených matematických příkladů. Kromě rychlosti a znalosti matematiky byla k úspěchu nutná i koordinace a spolupráce jednotlivých týmů. Příklady se souběžně počítaly v Praze, Opavě i na Slovensku. Novinkou letošního ročníku bylo rozdělení soutěže do dvou kategorií. Mezi juniory mohli soutěžit žáci maximálně druhých ročníků středních škol nebo víceletých gymnázií. Seniorská kategorie nebyla omezená vůbec.

Studenti ze 180 týmů měli na výpočet příkladů 90 minut. V zadání byla látka, která se vyučuje během normálních hodin matematiky. Každý tým začal s pěti úkoly, studenti je mohli řešit ve skupině nebo individuálně. Další zadání dostali až ve chvíli, kdy odevzdali správně vyřešený příklad.

Podle organizátorů umí nejlepší české a slovenské týmy vypočítat během hodiny a půl na 40 příkladů. „Měly by být snadno přístupné pro řešitele z prvních i druhých ročníků, takže nevyžadují žádnou hlubokou teorii, naopak se snažíme, aby byly nějak překvapující,“ řekl ČT organizátor soutěže Josef Tkadlec.

Video Reportáž Pavla Štrunce
video

Reportáž Pavla Štrunce

Příklad zadání:

Nalezněte nejmenší přirozené číslo, které končí na 17, je dělitelné 17 a má ciferný součet 17.

„Není to o tom, že se člověk naučí nějaké vzorečky nebo se připraví, ale je to spíš o tom, jak dokáže pracovat s tím zadáním na místě a jak v tom dokáže najít nějaký elegantní postup,“ popsal své zkušenosti soutěžící Stanislav Mach. Podle Luboše Picka z Katedry matematické analýzy MFF UK se dá předpokládat, že skoro 80 procent soutěžících se bude ucházet o studium na matfyzu.