Počet škod způsobených nepojištěnými auty klesá

Praha - Neplatiči povinného ručení musí od letošního roku hradit všechny škody, které způsobí, z vlastní kapsy. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) představila výsledky, které nová legislativa přinesla. Podařilo se vybrat od neplatičů 261 milionů korun, zatímco škody způsobené neplatiči dosahují 211 milionů. Počet i objem škod způsobených vozidly bez povinného ručení tak v posledních letech klesá. ČKP začala od ledna 2009 obesílat neplatiče pojištění s výzvou k zaplacení sankcí.

Celkově od ledna 2009 ČKP rozeslala přibližně 322 000 výzev k zaplacení příspěvku nepojištěných a do garančního fondu inkasovala 261 milionů korun. V roce 2010 kancelář zvýšila intenzitu boje s neplatiči a jen za tento rok rozeslala 189 522 výzev a od neplatičů dostala 195,5 milionu Kč. Nepojištěných stále ubývá, proti roku 2007 je jich o 28 procent méně.

K 31. březnu 2011 již bylo podáno 13 500 soudních žalob na adresáty výzvy, z nichž v 77 procentech byly vydány platební rozkazy. Průměrná výše žalované částky včetně soudních nákladů je zhruba 11 000 korun. Průměrný příspěvek do garančního fondu u žalovaných případů činil 2 560 Kč.

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizací pojišťoven, které poskytují takzvané povinné ručení. Spravuje garanční fond, z něhož hradí poškozeným škody, jež jim byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Kancelář následně tyto škody vymáhá po řidičích a vlastnících nepojištěných vozidel.

Díky uplatňování sankcí je od letošního roku garanční fond ČKP zcela financován vlastníky nepojištěných vozidel. Z garančního fondu jsou vypláceny škody poškozeným, kteří utrpěli škodu v souvislosti s dopravní nehodou, kterou způsobilo vozidlo bez povinného ručení.

Od ledna 2009 jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, povinni hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu. Sazba se podle druhu vozidla pohybuje od 20 do 300 Kč denně, u osobního vozu 50 nebo 70 Kč denně. Příspěvek ale nenahrazuje pojištění. Pokud tedy nepojištěné vozidlo způsobí škodu, tak ji poškozenému uhradí ČKP z garančního fondu a následně celou částku vymáhá po nepojištěné osobě.

Nepojištěným dominují podle výkonného ředitele ČKP Jakuba Hradce zejména mladí lidé s osobními auty s menší kubaturou. Provinilci, kteří vlastní vozidlo bez povinného ručení, mají nejčastěji automobily do 1 850 ccm (58 procent případů), nad 1 850 ccm je jich 25 procent. Nejrizikovější skupinou, která způsobuje nepojištěné škody, jsou muži ve věku od 20 do 30 let, tvoří 89 procent.

Škody způsobené vozidly bez povinného ručení
Zdroj: ČKP/ČTK/ČT24
Autor: ČT24