Police drží i nadále profily DNA o všech pachatelích

Praha - Policie dostala od ÚOOÚ pokutu 10 tisíc korun za to, že v Národní kriminalistické databázi profilů DNA chce mít i přes napomenutí data o pachatelích bez ohledu na závažnost trestného činu. Úřad také prošetřuje údajné sledování politiků bezpečnostní agenturou ABL, kterou před vstupem do politiky vedl končící ministr dopravy Vít Bárta. Kvůli podezření z prolomení bankovního tajemství v souvislosti s kauzou sporné vládní zakázky pro firmu ProMoPro provádí také kontrolu na ministerstvu financí. Předseda úřadu Igor Němec očekává, že výsledky kontroly by mohly být známy do konce května.

Policii je jedno, jestli je člověk vrah nebo daňový podvodník – při uchovávání DNA na povahu trestného činu nehledí a sbírá profily všech pachatelů úmyslných trestných činů. Ochráncům osobních údajů vadí hlavně to, že se do databáze můžou dostat i pachatelé odsouzení třeba za neplacení alimentů nebo pomluvu. „Úřad zjistil, že policie toto dělá. Při těchto trestných činech jsme nařídili, aby byly smazány tyto vzorky, což je nápravné opatření, které policie zatím nesplnila,“ uvedl Němec.

Podle advokáta Jaroslava Ortmana by bylo vhodné, aby se osobní údaje uchovávaly jen u přesně vyjmenovaných trestných činů a jen na určitou dobu. Současný systém podle něj dělí občany na dvě kategorie: „Na ty bezúhonné, jejichž databáze, osobní údaje a integrita nejsou nijak omezovány, a na ostatní, kteří už měli problém se zákonem. Ti jsou v jiné pozici, jejich citlivé údaje jsou trvale vedeny Policií ČR,“ pojmenovává problém Ortman.

Národní databáze DNA podle informací z loňského října obsahuje 77 tisíc genetických profilů. Z toho 64 tisíc patří obviněným a odsouzeným lidem, 13 tisíc DNA profilů pak pochází z míst neobjasněných trestných činů.

0

Policie i nadále trvá na tom, že při zpracování údajů Národní kriminalistické databáze profilů DNA nemá zákonem stanovenou povinnost přihlížet k povaze trestného činu. ÚOOÚ se podle mluvčího policejního prezidia Jana Melši zabývá zpracováním údajů jediného pachatele v případě konkrétního trestného činu, ale už nepočítá s případy sériové trestné činnosti a recidivy, kdy se pachatel opakovaně dopouští různých trestných činů.

Navíc podle Melši vyšla policie úřadu vstříc: „Policie ČR prověřila nezbytnost zpracování profilů DNA pachatelů v naší databázi a profily, jejichž zpracování podle nás neodpovídalo zákonu, byly odstraněny. Se stanoviskem úřadu se lišíme především v právních otázkách pohledu na tuto problematiku.“

Ochránci soukromí šetří ProMoPro a sledování politiků ABL

„Kontrolu kauzy ABL jsme zahájili, i když předpokládám, že bez spolupráce s policií se těžko dá nějakým zásadním zdárným způsobem ukončit,“ uvedl Němec. Policie už před třemi týdny případ údajného sledování bývalé starostky Prahy 11 Marty Šorfové (ODS) a dalších komunálních politiků odložila. Nezjistila, že by přitom byl spáchán trestný čin. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 policejní postup schválilo.

Bárta již dříve uvedl, že agentura žádné objednávky ke sledování politiků nepřijímala a nikoho nediskreditovala. Radnice Prahy 11 byla podle Bárty prověřována v tom smyslu, zda s ní může ABL spojit své jméno. Potom ABL mimo jiné prověřovala různé podněty podezření z korupce a prováděla prý řízené provokace členů radnice.

Komplikovaná může být i kontrola v případu firmy ProMoPro, neboť bankovní údaje, jejichž únik je předmětem šetření, později zveřejnil sám zástupce firmy, jak podotkl Němec. V případu, který prověřuje i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, padlo také několik trestních oznámení. Například majitelé firmy podali trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli tomu, že Komerční banka (KB) údajně poskytla nepravdivé údaje o jejich účtu.

Drobné pokuty pro ÚSTR

Archiv bezpečnostních složek, který je součástí Ústavu pro studium totalitních režimů, dostal od ÚOOÚ pokutu 12 tisíc korun za to, že ve zveřejněných svazcích StB nezačernil citlivé údaje třetích osob. K výši pokuty Němec poznamenal, že byla nízká s ohledem na to, že na zveřejnění dat o třetích osobách přišla na úřad pouze jedna stížnost a že zpřístupnění bylo pouze malého rozsahu.