Na opuštěné lokálky se zvláštní vlaky nedostanou

Praha – Správa železniční dopravní cesty nepouští vlaky na místní trati, které by ráda zrušila. Dopravcům, kteří vypravují zvláštní výletní vlaky, odmítá organizace přidělit tzv. kapacitu trati – koleje tak musí zůstat prázdné. Podle svého mluvčího chce takto SŽDC vyklidit deset až dvacet lokálek, kde není pravidelná doprava, ale které zatím nebyly úředně zrušeny. Společnosti, které musí rušit dříve ohlášené jízdy na opuštěné trati, si však na přístup SŽDC stěžovaly u Drážního úřadu. Správa teď připouští, že nakonec vlaky na lokálky bude muset pustit.

O zrušení místních tratí, ze kterých má Správa železniční dopravní cesty pocit, že na jejich údržbu zbytečně mrhá penězi, se hovoří od loňského podzimu. V jedenácti případech zahájilo ministerstvo dopravy řízení o zrušení železniční trati nebo její části.

Proti rušení tratí se postavily především obce, do kterých tratě navržené na zrušení vedou, a soukromí dopravci, kteří na objednávku obcí vypravují v turistické sezoně výletní vlaky. Kvůli sezonnímu provozu se už střetly SŽDC s Drážním úřadem. Zatímco správa byla přesvědčena o tom, že může prohlásit provoz za zastavený, když na trati není pravidelný provoz, úřad to odmítl.

Nyní je na obzoru další obdobné střetnutí obou institucí. „Využíváme možnosti, kterou podle legislativy máme, a nepřidělujeme kapacitu dopravcům, kteří neslouží dopravní obslužnosti,“ objasnil krok SŽDC její mluvčí Pavel Halla. Dodal, že má železniční správa málo peněz na údržbu tratí. „Každá taková jízda nás stojí údržbu v řádu desetitisíců a vydělá třeba jen 1 500 korun,“ prohlásil.

Drážní úřad ale odmítá, že by přidělování kapacity souviselo s provozováním vlaků ve veřejném zájmu – tj. pravidelným provozem, který platí kraj nebo stát. „Zákon o drahách říká, že pokud je dostatek kapacity, přídělce je povinen ji poskytnout,“ uvedl ředitel Drážního úřadu Pavel Kodym.

Na Drážní úřad se obrátili malí dopravci, kterým železniční správa zkomplikovala nebo zcela znemožnila vypravení výletního vlaku. „Některá řízení už jsme vedli a dali jsme skutečně za pravdu dopravci,“ upozornil ředitel Kodym.