Dvě třetiny vysokoškolaček čelí sexuálnímu obtěžování

Praha – Studentky českých vysokých škol se stále častěji setkávají s nějakou formou sexuálního obtěžování ze strany vyučujících. Do svízelné situace se dostalo během studia přes šedesát procent vysokoškolaček. Devět procent studentek dokonce zažilo nejtvrdší formu obtěžování či vydírání, kdy vyučující nabízí dívkám různé studijní úlevy, ale i pomoc, a to za sexuální protislužby.

„Není to výjimečný jev. Zkušenost s některou z různých forem sexuálního obtěžování mělo během studia sedmašedesát procent studentek,“ prohlásila Marta Vohlídalová, jedna z autorek publikace Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí. Ta vychází z více než dvouletého průzkumu na nejmenované fakultě české vysoké školy. Podle Vohlídalové lze předpokládat, že tato fakulta není v Česku výjimkou a s problémem se potýkají studentky i na ostatních školách.

Vyučující při hodině:

„Když se s vámi budu chtít vyspat, slečno, a nabídnu vám 500 korun, jaký je to ekonomický model?“

Vysokoškolačky se nejčastěji setkávají s takzvanými lehčími formami obtěžování, mezi které lze zařadit hlavně urážlivé, nevhodné a vulgární komentáře, ale i sexistické poznámky nebo vtipy. Z rozhovorů se studenty a studentkami vyplynulo, že výjimkou nejsou zejména poznámky znevažující schopnosti dívek, které „nemají na technických oborech co dělat“, ale ani situace, kdy ilustruje vyučující látku velice nevhodnou formou.

Výjimkou ovšem nebyly ani tvrdší formy obtěžování. Osmnáct procent dotázaných se setkalo se snahou o navázání intimního styku, naléhání na schůzku mimo školu nebo hovory o sexuálně laděných tématech. Devět procent studujících bylo dokonce svědkem nejtvrdších forem nátlaku, ve formě nežádoucího fyzického kontaktu či vydírání ze strany vyučujícího.

Oběti jsou často pasivní, s agresory si nevědí rady

Většina dotázaných si nevěděla rady, jak při setkání se sexuálním obtěžováním postupovat či na koho se obrátit, proto situaci buď „snášejí“, nebo se snaží „agresorovi“ vyhýbat. Odborníci ale varují, že takové chování s sebou přináší negativní dopady na studium oběti. V Česku ale v současné době chybějí prostředky a metody, jak takovému jednání čelit.

Experti se domnívají, že studie i její autorky budou čelit osočení z nenávisti k mužům, feminismu či neschopnosti pochopit vtipy.

Studentka
Studentka