Změna pokutových bloků má zabránit jejich nelegálnímu přepisování

Praha - Pokutové bloky se změní. Malý, pro řidiče obvykle nepříjemný papírek má své mouchy. Řidič dostává jinou část, než kterou si nechává policie. Jak nedávno upozornila i Česká televize, objevily se případy, kdy policisté bloky na služebnách dodatečně upravovali. Ministerstvo vnitra teď chce, aby záznam o pokutě měl identická vyhotovení.

Pokutový blok, jak ho znají třeba příliš rychlí řidiči, se skládá ze dvou částí: dílu „A“ s kompletními záznamy pro policii a sotva polovičního dílu „B“ pro provinilce. Prostor pro manipulaci ukázala ČT v únoru – dopsání jinou propiskou, dokonce i zásah korekční tyčinkou.

Problémy vznikají v době mezi zaplacením pokuty a okamžikem, kdy policie odešle záznam o přestupku obecnímu úřadu, který má udělit trestné body. Řidiči tak sice neplatí vyšší pokutu, než jim náleží, ale mohou i bezdůvodně přijít o řidičský průkaz.

Ombudsman si na změně bloků vylámal zuby, teď se o ni pokusí ministerstvo

Ke změně pokutových bloků, která by znesnadnila manipulaci s nimi, už léta vyzýval i ombudsman. „Ochránce doporučoval, aby obě části bloku byly totožné,“ uvedla mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková. To se zřejmě nakonec i stane, byť sám ombudsman už snažení vzdal. Ministerstva vnitra, financí a policie začnou o změně jednat během dubna.

„My bychom si přáli, aby pokutové bloky byly průpisné. Teď se bude řešit otázka zabezpečení, tedy jak by měly vypadat, aby na nich nebylo možné například gumovat nebo do nich něco vpisovat,“ popsal hlavní problémy, nad kterými si budou odborníci lámat hlavu, mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

Ministerstvo financí je ale stále přesvědčeno, že na blocích není co měnit. „Jsme s ministerstvem vnitra v kontaktu, byť si myslíme, že ten stávající systém funguje,“ podotkl mluvčí resortu financí Ondřej Jakob.

I kdyby se úřady na změně bloků shodly, do oběhu by se nové vzory dostaly nejdřív za dva roky - to kvůli legislativním lhůtám a taky kvůli využití předtištěných sérií. Do té doby se mohou řidiči před policejní zvůlí chránit pouze tak, že si vyžádají potvrzení o provedeném úkonu.