NKÚ: Ministerstvo nedodrželo u správy státního dluhu pravidla

Praha – Ministerstvo financí nedodrželo v letech 2008 a 2009 u správy státního dluhu v některých případech rozpočtová pravidla nebo své interní předpisy. Informoval o tom dnes Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) s odvoláním na kontrolu, která se týkala let 2008 a 2009. NKÚ zjistil pochybení i při nakládání s majetkem Národního archivu a státních oblastních archivů. Nedostatky nalezl také u resortu vnitra, do jehož působnosti instituce patří. Ministerstvo podle úřadu v roce 2008 uvolnilo přes 47 milionů na výkup bývalého augustiniánského kláštera v Třeboni, který ale oblastní archiv nemůže použít. Podle ministerstva ale nebylo jiné řešení možné.

Resort financí například nedostatečně vyhodnocoval transakce související s emisemi státních dluhopisů v cizích měnách. Vyhodnocení výdajů na dluhovou rezervu podle NKÚ neprováděl vůbec. „Například v roce 2008 činil rozdíl mezi předpokládaným a skutečným stavem dluhové rezervy téměř 61 miliard korun,“ uvedl kontrolní úřad. Podle ministerstva ale došlo v roce 2008 k výrazně vyšší tvorbě rezervy financování, než byl plán. Schodek rozpočtu byl totiž kvůli zapojení rezervních fondů o přibližně 50 miliard korun nižší. „Jednalo se tedy o rozdíl z čistě technických důvodů,“ uvedl resort.

Ministerstvo podle NKÚ také nezajistilo zahrnování peněžních prostředků na účtech Národního fondu do souhrnného účtu státní pokladny tak, jak určují rozpočtová pravidla. Stav peněžních prostředků v cizích měnách přitom podle NKÚ dosahoval na těchto účtech například v průběhu roku 2010 v přepočtu více než 40 miliard korun. MF podle svého vyjádření nezahrnulo účet Národního fondu proto, že je veden v eurech a souhrnný účet v korunách.

NKÚ v kontrole také upozornil, že skutečnosti, které se týkají státního dluhu, začalo ministerstvo účtovat až od roku 2008. V některých případech pak resort použil postupy účtování odlišné od postupů stanovených právními a dalšími účetními předpisy.

Ministerstvo vykoupilo klášter v Třeboni, nemůže ho ale použít

V bývalém klášteře se nachází 32 bytů, které jsou ale pronajaté. „Bez uvolnění bytů a na to navazující rozsáhlé rekonstrukce nelze majetek využít k plnění funkcí stanovených archivům zákonem,“ uvedl NKÚ. V pořádku podle něj nebyly ani nájemní smlouvy, protože nebyly sjednané na dobu stanovenou zákonem a neobsahovaly další zákonné podmínky. Podle ministerstva byl ale klášter jedinou vhodnou a dostupnou budovou k archivnictví, jelikož dosavadní prostory nestačily. Stavba na zelené louce by vyšla mnohonásobně dráž. Podle Denisy Čermákové z ministerstva navíc nebylo možné koupit klášter bez bytů: „Tento problém je řešen ve spolupráci s bytovou správou ministerstva vnitra a městem Třeboň s cílem jednotlivé byty postupně uvolňovat a nájemníkům poskytnout náhradní byty.“ 

Úřad se při kontrolách zaměřil na období let 2008 a 2009 a nalezl v účetnictví oblastních archivů řadu nedostatků. Chyby zjistil například v údajích o nemovitostech v katastru. Informace prý neodpovídaly skutečnosti: „U veřejných zakázek v ceně celkem přes 15 milionů korun nedodržely archivy postupy stanovené zákonem o veřejných zakázkách.“

Peníze
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: Jindřich Mynařík