Příznaky rakoviny by měl odhalit každý lékař, připraví ho manuál

Praha - Možné příznaky rakoviny by měl při vyšetření umět odhalit každý lékař, nejen onkolog. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy proto vytvořila vzdělávací manuál, co všechno by měl absolvent medicíny o rakovině vědět. Pokud se nemoc potvrdí, měl by lékař umět zprostředkovat i léčbu. Podle odborníků se totiž budou lékaři setkávat s nádorovými onemocněními stále častěji. Nové standardy se začnou na lékařské fakultě v Praze vyučovat od podzimu 2011. Fakulta také poskytne příručku v češtině a angličtině ostatním lékařským fakultám v ČR. V průběhu příštího roku vzniknou na základě standardů moderní elektronická skripta, jejichž součástí budou i léčebné příklady z praxe.

„Úkolem je, abychom vychovávali lékaře s onkologickým myšlením, to znamená, že jsou schopni včas diagnostikovat, vědí, kam nemocného odeslat, a současně je velmi důležitá někdy přehlížená část komunikace s nemocnými, jako je sdělování diagnózy, a část, která se týká duše nemocného,“ uvedl přednosta onkologické kliniky profesor Luboš Petruželka. Zdůraznil, že i když současná personalizovaná medicína léčí podle molekulárního profilu pacienta, nesmí lékař při komunikaci zapomínat, že každý nemocný zůstává ojedinělou osobností.

Ročně v ČR onemocní rakovinou 60 tisíc lidí, zemře 28 tisíc

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Vzdělávací standardy a doporučení jsou podle Petruželky potřebné proto, že onkologie je průřezová disciplína. Vyučuje se na lékařských fakultách ve všech ročnících v různých oborech. Jen na 1. lékařské fakultě je do vzdělávání o nádorových onemocněních zapojeno 47 klinik a ústavů. „Ukazuje se, že jednotlivé odbornosti na sebe ne úplně navazují. Standardy jsou vodítkem pro studenty, co by měli pro praxi znát, ale především pro vyučující. Následně chceme vytvořit kurikula,“ uvedl.

Ročně v ČR onemocní rakovinou 60 000 lidí, zemře 28 000. Do 20 let se podle odhadu onkologů počty pacientů ztrojnásobí. Pro tyto počty je podle děkana Tomáše Zimy potřeba vychovat dostatek erudovaných lékařů. Standardy jsou zaměřeny na použitelnost učiva v praxi. Popisují proto v první řadě ty vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty z oblasti komplexní onkologické péče, které absolventi lékařské fakulty potřebují k řádnému výkonu povolání.

„Vytvořené standardy odrážejí nejnovější trendy vzdělávací politiky na evropské i národní úrovni a svou formou se mohou stát inspirací i pro jiné vzdělávací instituce terciárního školství. Mimo to pomohou přiblížit české onkologické vzdělávání evropskému standardu, a tím přispějí ke zvýšení kreditu českých lékařských fakult v celosvětové konkurenci,“ řekl proděkan 1. lékařské fakulty pro studijní záležitosti Tomáš Hanuš.


Na léčbě onkologicky nemocného se podílejí vedle onkologů radiologové, chirurgové, praktičtí lékaři, fyzioterapeuti, psychologové, sestry a další specialisti. Výuku onkologických témat zajišťují na lékařských fakultách desítky nejrůznějších pracovišť.