Plzeňská práva chtějí opustit Eliáš a Válková

Plzeň - Dva návrhy na uzavření dohody o skončení pracovního poměru dostal dnes na stůl děkan plzeňských práv Květoslav Růžička. V obou případech jde o profesory, které bude muset škola, pokud skutečně odejdou, kvůli blížící se reakreditaci magisterských programů rychle nahradit. Jde o vedoucí plzeňské katedry trestního práva Helenu Válkovou, která odejde ke 31. srpnu. Odchod stále ještě zvažuje profesor Karel Eliáš, šéf katedry soukromého práva a civilního procesu, který v případě, že uzavře dohodu s fakultou, skončí také k 31. srpnu.

Dnešního mimořádného jednání kolegia děkana se zúčastnila kromě vedení fakulty a kateder také rektorka Ilona Mauritzová, prorektor František Ježek a kvestor Antonín Bulín.

Děkan Květoslav Růžička informoval vedení univerzity, že už dříve dostal výpovědi dvou docentů - experta na obchodní právo Bohumila Havla a pedagoga z katedry pracovního práva Petra Hůrky - a dále odborného asistenta katedry soukromého práva Jana Hejdy. „Všichni odcházejí ke 30. červnu,“ řekl děkan, který o žádných dalších odchodech neví. Podle Růžičky dosud Eliáš neřekl, zda opravdu odejde.

Rektorka Mauritzová řekla, že v úterý dostala na vědomí dopis, v němž Eliáš sděluje děkanovi, že se o svém dalším působení na fakultě rozhodne v prvním červnovém týdnu.