NKÚ bude kontrolovat i obce, kraje a veřejné instituce

Praha - Koaliční kabinet schválil změny kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Pokud s návrhy ministerstva spravedlnosti budou souhlasit i poslanci, senátoři a prezident, úřad získá právo kontrolovat nejen hospodaření krajů a obcí, ale i zdravotních pojišťoven, České televize a Českého rozhlasu nebo veřejných vysokých škol a výzkumných institucí. „Bude kontrolována zákonnost jejich kroků, nikoliv efektivita,“ zdůraznil premiér Petr Nečas. Připomněl, že novinka vychází z vládního programového prohlášení, kde je jako závazek uvedena, a je také součástí vládní protikorupční strategie.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil již dříve uvedl, že si od novel slibuje lepší dohled nad veřejnými zakázkami a větší tlak na hospodárné využívání veřejných prostředků obcemi a kraji. NKÚ by měl mít také právo prověřit ručení za závazky nebo hospodaření s dluhopisy a s dotacemi ze zahraničí. Novely mají platit od příštího roku. Obdobnou úpravu kontroly hospodaření mají podle Nečase například v Polsku, Rakousku, Slovinsku, Portugalsku, Španělsku a v modifikované podobě i ve Francii či Německu.

Proti novelám se podle předkládací zprávy na vládním webu postavila většina krajů a Svaz měst a obcí. Novou pravomoc NKÚ pokládají kraje za duplicitní vzhledem ke kontrolám podle jiných zákonů. Pospíšilovy úřady s tím ale nesouhlasí, návrhy mají zajistit vícestupňovou kontrolu veřejných financí. „Nejedná se o duplicitní kontrolu, ale o nejvyšší článek vícestupňové kontroly,“ uvádějí ve zprávě. Návrhy jsou podle předkladatelů jedním z opatření reformy veřejných financí a posloužit by měly k dosažení vyrovnaných veřejných rozpočtů.

Kontrola podle zprávy nebude znamenat zásah do ústavně zaručeného principu samostatnosti výkonu územní samosprávy, čehož se kraje obávají. Novely výslovně nenařizují ani provést nápravu nedostatků, neboť to by mělo být ve vlastním zájmu obcí a krajů. Zjištění závažných nedostatků v hospodaření by bylo podnětem pro následná opatření vlády, případně parlamentu.

Nevyhověli ani požadavku Svazu měst a obcí časově omezit kontrolu jen na posledních pět let hospodaření obce, ve svém důsledku by to prý mohlo omezit nezávislost NKÚ. Pospíšil také slibuje, že rozšíření pravomocí NKÚ nezvýší jeho nároky na státní rozpočet, jak se obává Jihočeský kraj. Případné zvýšené náklady by měl NKÚ řešit v rámci svého rozpočtu. Podobný návrh ústavní novely o rozšíření kompetencí NKÚ projednávala už bývalá sněmovna, v předvolebním období jej ale dokázala loni podpořit pouze v prvním čtení.

Martin Fadrný, EPS:

„Neřeší druhou neméně významnou mezeru v kompetenci NKÚ, navzdory mezinárodním dokumentům, praxi v sousedních státech i připomínkám samotného NKÚ se autoři zákona rozhodli, že opět nerozšíří pravomoci úřadu na akciové společnosti s majetkovým podílem státu nebo samospráv.“

Podle sdružení Ekologický právní servis (EPS) je změna kompetencí úřadu nedostačující. Sdružení vyzvalo členy kabinetu, aby umožnili NKÚ kontrolovat i tyto subjekty. V květnu k tomuto tématu uspořádá seminář pro poslance a senátory. Podle předsedy vlády mají však firmy jako ČEZ také soukromé vlastníky. Pokud by je NKÚ mohl kontrolovat, dostala by se ČR do na hranici, kdy by jí hrozily arbitráže za odlišné zacházení vůči konkurentům na trhu.

John povede protikorupční vládní výbor

Vláda také rozhodla o zřízení Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. Výbor povede vicepremiér a předseda VV Radek John, který letos na práci výboru dostane 21,5 milionu korun. V příštích letech by měl hospodařit přibližně s 25 miliony. Úřad vlády počítá s tím, že v Johnově útvaru bude pracovat 13 lidí.

John se vicepremiérem pro boj s korupcí stal na základě nedávné koaliční dohody, kdy opustil post ministra vnitra. Do konce května má připravit návrh statutu a jednacího řádu nového protikorupčního výboru. „My o této věci jednáme, jednati dále budeme,“ odpověděl Nečas na otázku, zda s Johnem už vyřešili otázku angažmá někdejšího náměstka na ministerstvu vnitra Michala Moroze v novém Johnově úřadu. Zdůraznil také, že nemá důvod cokoliv měnit na svých dosavadních odmítavých vyjádřeních vůči Morozovi.

Vláda schválila Národní program reforem

Kabinet schválil Národní program reforem, který souvisí se Strategií Evropa 2020 celé Evropské unie. Do konce měsíce národní materiál odejde do Bruselu tak, aby se k němu do poloviny letošního roku mohla vyslovit Evropská komise. Ministerstvo financí před projednáváním dokumentu ve vládě označilo za nereálný stanovený cíl podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných peněz ve výši jednoho procenta hrubého domácího produktu.

V předkládací zprávě k programu se uvádí, že nejzávažnější a nejrazantnější reformy jsou plánovány do roku 2015. Evropská komise svá doporučení k programu, který byl v ČR široce konzultován, a je proto chápán především jako národní materiál, sdělí do Prahy do poloviny roku, aby mohly být zohledněny při přípravě nového státního rozpočtu.