Senát schválil audit bezpečnosti silnic i dohled nad letištními poplatky

Praha - Předcházet dopravním nehodám by měl pomoci audit bezpečnosti vybraných silnic a dálnic, který v návaznosti na evropskou směrnici zavádí novela silničního zákona. Norma dává celníkům také právo odstavit kamion, jehož řidič nebo vlastník nezaplatil mýtné. Dns tuto novelu schválil Senát a nyní ji dostane k podpisu prezident. Ministr dopravy Radek Šmerda odhadl náklady na systém nezávislých auditorů na 20 milionů korun ročně, vzhledem k počtu staveb silnic ale podle něj budou spíš nižší. Senátoři podpořili také novelu, která reguluje poplatky, jež účtují letiště dopravcům. Stát chce dohlédnout na to, aby byly poplatky stanoveny transparentně a aby nebyly diskriminační. Naopak Senát odmítl směrnici EU, podle které měli být evidováni pasažéři cestující letecky mimo území unie.

Přeshraniční silnice musí být bezpečné

Audit bezpečnosti se bude vztahovat na komunikace, které slouží ke spojení ČR se zahraničím. Zahrnovat má vše od návrhu dokumentace až po hodnocení dokončené stavby nutné pro kolaudační souhlas. Senátor ODS Petr Pakosta v tom vidí jen další zbytečné zvýšení byrokratické zátěže.

Senátor ČSSD Miloš Malý k tomu poznamenal, že navrhované opatření je nedůsledné. Vlastník komunikace bude mít podle senátora povinnost nedostatky zjištěné auditem napravit jen v případě, pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné.

Auditor bude nejprve zkoumat návrh dokumentace, který je potřebný pro vydání územního rozhodnutí. Ve druhé fázi se zaměří na projektovou dokumentaci potřebnou pro vydání stavebního povolení. Třetí fáze se bude týkat již hotové stavby pro účely zkušebního provozu. Poslední částí bude hodnocení stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

Novela má také dát celníkům pravomoc odstavit kamion, který nezaplatil mýtné na dálnici. Budou také moci požadovat kauci. Neschopnost státu vybírat efektivně mýtné od zahraničních dopravců dlouhodobě kritizují české dopravní firmy. Zlepšit výběry mýtného má pomoci i nová úprava nahlížení do registru vozidel.

Dohled nad letištními poplatky

Účtování poplatků na velkých letištích bude pod úředním dohledem. Podle novely, kterou Senát schválil, má být stanovování poplatků transparentní a nediskriminační, letiště by je mělo s aerolinkami projednat. Nespokojení letečtí dopravci si případně budou moci na postup letiště stěžovat u ministerstva dopravy. Provozovatelé letišť budou také muset s aerolinkami, které využívají jejich služeb, projednávat plánované investice. Týkat se to bude akcí, které si vyžádají náklady vyšší než 15 procent obratu letiště za předchozí rok.

Pravidla stanovila Evropská unie, týkají se všech aeroportů, které odbaví více než pět milionů cestujících za rok. Podle ministra dopravy Radka Šmerdy je to v Česku pouze mezinárodní letiště v pražské Ruzyni. To je na zpřísnění pravidel o poplatcích připraveno, interně se těmi novými řídí už dva roky.

Evidence cestujících porušuje soukromí

Další dokument, který se týká letecké dopravy, Senát zamítl. Směrnice EU, podle které musí letečtí dopravci vytvářet evidenci lidí cestujících za hranice unie, podle horní komory příliš narušuje soukromí. Názor senátorů je opačný než stanovisko vlády, která směrnici podpořila.