Rozšíření Natury 2000 zkříží plány vládě a potěší modrásky

Praha – Ochrana vzácnějších rostlin a živočichů musí být rozšířena na téměř dvou desítkách míst, jinak Česko poruší dohody o ochraně přírody a nedostane některé unijní dotace. Evropská komise vyhověla stížnosti neziskových organizací, které vinily vládu z toho, že do seznamu Natura 2000, který zahrnuje evropsky významné lokality, nezařadila některé oblasti, kde se plánovaly investice za miliardy.

Například Labské údolí je domovem chráněného bobra nebo lososa, a přesto velká část jeho území na seznamu chráněných lokalit není. U Děčína se plánuje stavba jezů, u Přelouče zase plavební komory. To by mohlo ohrozit místní louky a i modrásky očkovaného a bahenního. „Pak jsou tu populace dvou druhů brouků, páchníka hnědého a lesáka rumělkového, jejich výskyt je vázaný na staré stromy,“ doplnil Ondřej Volf ze sdružení Ametyst.

Nedostatečně chráněných bylo podle ochranářů víc než 27 rostlin, živočichů nebo míst. Vedle polabských lokalit třeba i kladrubský hřebčín nebo jihomoravský Ždánický les. „Většina z nich nebyla vyhlášena proto, že se v nich počítalo s investičním záměrem a neprošla schvalováním vládou,“ domnívá se Jana Vágnerová ze sdružení Arnika.

Video Reportáž Markéty Šenkýřové
video

Reportáž Markéty Šenkýřové

Zařazení na seznam zkomplikuje vládní plány

Evropská komise proto na sklonku roku obdržela stížnost. Komisaři poté přijeli a rozhodli, že Česko musí seznam chráněných míst rozšířit o 18 položek. Jenže ministerstvo zatím čeká na oficiální evropský příkaz, teprve pak začne jednat. „Naplňování komise je naše správní agenda a je závazné,“ ujistila mluvčí ministerstva životního prostředí Michaela Jendeková.

Evropská nařízení zkomplikují vládní plány například na velkolepá vodní díla – v Děčíně měla kromě jezu vzniknout i vodní elektrárna celkem za víc než 5 miliard korun. „Pro nás by to samozřejmě mělo zásadní vliv na výstavbu obou děl,“ souhlasí mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský.

Vytvoření aktuálního seznamu, na kterém je téměř 1 200 chráněných živočichů, rostlin nebo míst, trvalo Česku čtyři roky. Neziskové organizace proto doufají, že přiřazení nových desítek proběhne v řádu měsíců.

Rozšíření seznamu Natura 2000
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24