Služby drah se podle ROPIDu zlepšují, SŽDC zaostává

Praha – Společnost ROPID, která objednává a platí regionální dopravu v Praze a okolí, je spokojena se zlepšováním služeb Českých drah. ROPID představil výsledky kontroly tzv. standardů kvality v železniční dopravě v letošním prvním čtvrtletí. Oproti loňskému roku, kdy ROPID kontroloval dodržování stanovených standardů poprvé, se zlepšilo například informování cestujících ve vlacích nebo dochvilnost spojů. Pasivně však k problémům přistupuje Správa železniční dopravní cesty, které patří například nástupiště zastávek, která by měla být čistá a přístupná. Přes dřívější kritiku ze strany ROPIDu se mnoho nezlepšilo.

ROPID stanovil osmnáct kritérií, která jeho zaměstnanci kontrolují, a určují tak, nakolik dráhy a další smluvní společnosti dodržují to, zač dostávají peníze. Kromě včasnosti a čistoty vlaků zkoumají kontroloři například také chování zaměstnanců dopravce a jejich ústrojovou kázeň.

V prvním čtvrtletí se na železnici nepodařilo splnit čtyři standardy kvality. Málo informací se dozvědí cestující na nádražích a zastávkách. Kritéria ROPIDu byla splněna jenom v necelé polovině případů. „Díky předpokládanému dovybavení zastávek a stanic plochami pro adekvátní a kulturní vývěs informací, ale i novým aktivitám Zastávkové služby ROPID však očekáváme v příštích měsících výrazné zlepšení,“ podotkl Miroslav Valenta z ROPIDu.

Ačkoli se dostupnost informací přímo ve vlacích zlepšila, podle ROPIDu v některých případech stále nepostačuje. Především se cestující nedozvědí vše, co by měli znát, ve spojích, které jedou pouze po území Středočeského kraje. Naopak vlaky zajíždějící do Prahy jsou vybaveny tak, že mají lidé většinou dostatek informací.

Zastávky navíc podle dopravního organizátora nejsou příliš čisté a často nesplňují ani požadavek na bezbariérový přístup. ČD se naopak těsně podařilo splnit standard čistoty regionálních vlaků. Hodnocení čistoty ovšem ovlivňují i cestující a vandalové, kteří zastávky i soupravy často poškozují.

Často dráhy nedodržely přípojové vazby, takže přípojný vlak ujel. Podle ROPIDu ale často šlo o případy, kdy vlaky na lince, na kterou lidé přestupují, jezdí ve velmi krátkých intervalech. Například z Prahy-Smíchova, kde končí linka od Rudné, zatímco spoje od Radotína pokračují dále do centra, jezdí v ranní špičce vlaky na hlavní nádraží každých deset minut.

Letošní hodnocení kvality železniční dopravy v Praze a okolí bylo přísnější než to loňské. „Změny spočívaly především v úpravě či zpřísnění jednotlivých úrovní náročnosti dle výsledků měření a rozšíření měření na území Středočeského kraje,“ shrnul Petr Ježdík, vedoucí odboru kvality služby ROPIDu.