Motýli v Česku vymírají

Praha - V Česku nadále mizí stovky druhů živočichů i rostlin. Mezi ohrožené rostlinné druhy patří například mechy či houby. Pokud jde o živočichy, ubývá především netopýrů, syslů a v neposlední řadě i motýlů, jimž škodí intenzivní lesnictví a zemědělství. Celkově se tak nalézá v Česku v ohrožení celá třetina druhů. Údaje potvrzují oficiální šetření ministerstva životního prostředí.

Vymírání motýlů je dlouhodobým trendem minulého půlstoletí. V České republice vymizelo za posledních padesát let jedenáct procent denních motýlů, což představuje devatenáct ze 161 žijících druhů. Naopak přibyly pouze dva nové druhy. „Tyto druhy se rozšířily z jižních států,“ prohlásil Jiří Beneš z Entomologického ústavu AV ČR. Příčiny vyhynutí druhů jsou rozličné. „Před padesáti lety to byla především drastická změna hospodaření, kolektivizace zemědělství,“ podotkl Beneš.

V současné době se jedná v první řadě o intenzivní lesnictví, zemědělství a změnu mozaiky. V posledních přibližně deseti letech dochází rovněž k zarůstání krajiny a opouštění hospodaření.

Mizí druhy motýlů, které jsou vázané na světlé listnaté lesy. „Tyto druhy nejsou schopny přežít ve stejnověkých stinných hospodářských lesích,“ konstatoval entomolog. Další druhy jsou tradičné vázané na suché louky, stepi či pastviny a intenzivní hospodaření jim nesvědčí.

Většina druhů motýlů je specializovaná

Vymizel například jasoň červenooký, a to již ve třicátých letech 20. století. „Jeho biotopy, skalní stepi, byly cíleně zalesněny,“ podotkl Beneš. V posledních letech se to týká chráněného žluťáska barvoměnného.

Bělásci nebo babočky představují nespecializované druhy, většina druhů je ovšem specializovaná. „Motýli se specializují na určité druhy rostlin, housenky mají různé nároky a motýli třeba potřebují odlišná místa na slunění,“ řekl entomolog. Úbytek se ovšem netýká jen motýlů, ale i včel, brouků a jiných druhů.