Návrh zdravotnické reformy počítá i s potraty pro cizinky

Praha – Česko by se v příštích několika letech mohlo stát cílem potratové turistiky. Součástí zdravotnické reformy je totiž i novinka, že by umělé přerušení těhotenství u nás mohly podstoupit i cizinky ze zemí EU a také z dalších zemí, pokud v Česku žijí trvale. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) už reformu předložil k připomínkovému řízení. Přitom právě možnost interrupce pro cizinky přispěla k potopení reformních návrhů z pera Tomáše Julínka (ODS) – tehdy se ostře proti postavili vládní lidovci.

Teď se u nás provádějí potraty podle zákona z roku 1986, podle ministerstva zdravotnictví se však od té doby mnoho změnilo. „Legalizace umělého ukončení těhotenství byla provedena nejen ve většině zemí s totalitním režimem, ale i v demokratických zemích západní Evropy,“ uvedli autoři zákona. Umělé ukončení těhotenství bude možné ze zdravotních důvodů, ale i na žádost ženy. Ve druhém případě ho bude možné provést stejně jako dnes do 12. týdne těhotenství. Z „genetických důvodů“ to pak bude nejpozději do 24. týdne.   

Předloženou normu o specifických zdravotních službách z Hegerovy reformy doplňují ještě zákony o zdravotních službách a o záchranné službě. První z dvojice má posílit práva a postavení pacientů – ti by místo zdravotní péče měli dostávat zdravotní službu. Předem by měli také vědět třeba i to, co si budou muset sami doplatit. Druhý zákon stanovuje, že záchranná služba má dorazit do 20 minut. Celou trojici zákonů by měla sněmovna začít projednávat do pololetí. 

S návrhem reformy ovšem nesouhlasí odboráři, lékařská komora ani koalice soukromých lékařů. Odborům vadí například to, že se péče mění na službu – reforma prý jen vytáhne víc peněz z kapes poplatníků. Koalice soukromých doktorů má zase výhrady třeba k chystaným změnám v poplatcích. Tvrdí, že navrhované zákony jsou jen „kompiláty materiálů“, které jim zasílali k připomínkování Hegerovi předchůdci.