Policie obvinila čtyři zástupce Business Angels Investment

Praha – Protikorupční policie obvinila čtyři představitele společnosti Business Angels Investment, dva muže z podvodu a dva muže z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Společnost nabízela lidem zhodnocení vkladů, část klientů ale přišla o celoživotní úspory, celkem firma způsobila škodu skoro 90 milionů korun. V případě odsouzení hrozí obviněným tresty pět až deset let vězení.

„Dva z nich jako odpovědní zástupci BAI v době od března 2007 do září 2009 měli porušit povinnosti stanovené obchodním zákoníkem a stanovy společnosti BAI, zejména pak povinnost řádně vykonávat svoji funkci včetně řádné správy majetku BAI, který byl tvořen především půjčkami klientů BAI,“ uvedl mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek.   

Policie podle něho přišla na to, že dvojice řádně nekontrolovala a neřídila další lidi působící ve prospěch BAI, nestarala se o řádné vedení účetnictví a řádné nakládání s půjčenými finančními prostředky. Díky tomu údajně mohli další dva obvinění vybrat finanční prostředky od poškozených a protiprávně s nimi nakládat. Tím podle policie způsobili společnosti - respektive jejím klientům - škodu v celkové výši 87 milionů korun.   

„Po celou dobu páchání protiprávního jednání měli obvinění zastírat svoji činnost údajným řádným provozem BAI, kdy rozdělovali jednotlivým zaměstnancům společnosti nebo členům statutárních orgánů úkoly - jak jednat s klienty, co říkat klientům, jak vybírat finanční prostředky z účtů, jak nakládat s finančními prostředky. Přitom vytvářeli dojem, že chtějí nějaký projekt skutečně realizovat, fakticky však nepřikročili k realizaci žádného projektu, i když to bylo klientům tvrzeno,“ vysvětloval Skřepek. 

K tomu podle něho využívali i inzerci v denících a na internetu. Klientům prý slibovali takové úrokové sazby, které výrazně převyšovaly nabídky v bankovní sféře. Část klientů, z nichž velký podíl tvořili senioři, tak přišla o celoživotní úspory, které v jednotlivých případech dosahovaly stovky tisíc korun.