Česká pošta dostala souhlas k večernímu doručování balíků

Praha – Český telekomunikační úřad dal po úspěšném pilotním projektu České poště předběžný souhlas k doručování balíků až do osmé hodiny večerní. Mělo by tak ubýt případů, kdy adresáti nejsou zastiženi doma a pro balík si musejí dojít na poštu. Služba byla zavedena v dvaasedmdesáti městech, úspěšnost doručení balíku je devadesát dva procent. Podle dosavadní normy mohla pošta doručovat jen v době od osmi hodin ráno do čtyř odpoledne.

Pilotní projekt České pošty, v němž si večerní doručování vyzkoušela, probíhal od loňského července do konce září. Projekt byl určen pro fyzické osoby, na které dostala pošta od odesílatelů telefonický kontakt. V době pilotního projektu vzrostla úspěšnost dodávání balíků z pětapadesáti na devadesát dva procent.

„To bylo také důvodem, proč jsme v listopadu rozšířili odpolední doručování na všechna bývalá okresní města a od počátku letošního roku i na příměstské oblasti,“ řekl vrchní ředitel pro provoz a logistiku pověřený řízením České pošty Petr Zatloukal. Vedle zvýšení úspěšnosti doručení zásilek na první pokus pošta očekává zkrácení čekací doby na pobočkách, snížení administrativy a pokles nákladů spojených s opakovanými pokusy o doručení. Česká pošta ročně doručí přes 30 milionů balíků.