Krajská zdravotní dostala za tendry pokutu 900 tisíc

Brno - Ústecká Krajská zdravotní dostala od antimonopolního úřadu dvě pokuty v souhrnné výši 900 tisíc korun. Chybovala v tendru s hodnotou 420 milionů korun na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů a v zakázce na šicí materiály o předpokládaném objemu 50 milionů korun. Kvůli údajnému plýtvání při nákupech zdravotnické techniky podalo už loni v prosinci trestní oznámení ministerstvo financí. Krajská zdravotní s verdiktem ÚOHS nesouhlasí a podala proti němu rozklad.

ÚOHS nyní konstatoval, že Krajská zdravotní ve větším z tendrů po úpravách v uveřejněném vyhlášení zadávacího řízení přiměřeně neprodloužila lhůtu pro podání nabídek. Potenciální uchazeči o zakázku tak podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje neměli časový prostor pro zvážení své účasti v zadávacím řízení a pro případné zpracování a podání kvalifikované nabídky, která by mohla konkurovat nabídce podané vybraným uchazečem. Zadavatel dále nepostupoval transparentním a přezkoumatelným způsobem při posouzení nabídky vybraného sdružení firem HOSPIMED a PURO-KLIMA. Podle Rafaje nelze s určitostí konstatovat úplnost nabídky vybraného uchazeče. Za tyto chyby Krajská zdravotní dostala pokutu 700 tisíc korun. Je nepravomocná, Krajská zdravotní se proti ní už odvolala.

Při zadávání veřejné zakázky na šicí materiály Krajská zdravotní chybovala tím, že v zadávací dokumentaci stanovila způsob hodnocení nabídek v rozporu se zásadou transparentnosti. Podle úřadu způsob hodnocení dvou dílčích hodnotících kritérií nevyjadřoval jejich váhu. „Zadavatel rovněž v rozporu se zněním zákona požadoval od uchazečů předložení seznamu minimálně pěti odběratelů, kterým dodávali šicí materiály v minimálním objemu jednoho milionu korun v průběhu posledních 12 měsíců, čímž Krajská zdravotní zkrátila období požadované zákonem ze tří na jeden rok,“ uvedl Rafaj.

V postupu Krajské zdravotní ÚOHS našel i další chyby. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah v souladu se zadávacími podmínkami. „Úřad považuje postup zadavatele za netransparentní,“ dodal Rafaj. Tendr vyhrála společnost B.Braun medical. Rozhodnutí ÚOHS s pokutou 200 tisíc korun je pravomocné. Krajská zdravotní se proti němu neodvolala.