České školství neustále diskriminuje Romy, kárá Amnesty International

Londýn - České vládě se stále nedaří odstraňovat segregaci romských dětí ve školství a vedle škol zažívají Romové v České republice diskriminaci také v bydlení. S opětovnou kritikou na adresu českých úřadů přišla mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv Amnesty International (AI) v pasáži své výroční zprávy věnované ČR. Obavy podle zprávy vyvolávají také dodatky zákona o přistěhovalcích.

Podle představitelů Amnesty International neumí státní aparát zajistit, aby romské děti dostaly šanci na dobré vzdělání, a tím pádem později i dobrou práci. „Z velké části končí v bývalých zvláštních školách vedle mentálně postižených dětí,“ dodává Dáša van der Horst z AI. Ministerstvo školství prý už má vyhlášky, které stávající praxi napraví, hotové. Jejich přijetí se prý zdrželo proto, že úřad chtěl sladit svou představu s odborníky. V účinnost vstoupí 1. září tohoto roku.

„Tři roky po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který potvrdil zákaz odděleného a podřadného vzdělávání Romů, se vládě stále nepodařilo odstranit diskriminaci ve vzdělávacím systému země,“ uvádí organizace, která podobné výtky adresovala do ČR i v minulých letech. Jediné, co se za 4 roky změnilo, byl název zvláštních škol, jež jsou dnes označovány jako praktické. V nich ale stále končí celá čtvrtina romských dětí.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové

Vláda přijala v březnu akční plán pro inkluzivní vzdělávání (integrované vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich předpoklady či handicapy), který se však nezabýval diskriminací na základě etnického původu ani nestanovil konkrétní časový rámec pro odstranění segregace v českých školách. Nicméně realizace tohoto akčního plánu nová vláda odložila a odmítla také dva dodatky k předpisům ministerstva školství, které měly odstranit některé bariéry, jimž čelí romské děti při přístupu ke vzdělání, píše AI.