Standard by měli vymezit profesoři z Purkyňovy společnosti

Praha – Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) chce na jednání koaliční K9 navrhnout, aby rozdělení péče na standard a nadstandard udělali profesoři z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Oponenturu jejich názorů pak zadá zdravotním pojišťovnám, pacientským organizacím a stavovským komorám. „Je otázkou, zda proces uzavírat vyhláškou, či zákonem. Obě cesty mají svá pro a proti. Chci o obou diskutovat s politickými partnery,“ uvedl na brífinku ministr.

Podle něj dnešní systém nahrává korupci a šedé ekonomice, pacient si totiž legálně nemůže za zdravotní péči připlatit. Proto chce Heger stanovit pravidla pro legální připlácení, pacient navíc bude přesně vědět, na jakou péči má z hlediska veřejného zdravotního pojištění nárok, a bude ji moci vyžadovat. Možnost připlatit si za nadstandard navíc přivítají i nemocnice, které by měly získat stovky milionů korun navíc.

Standard vychází z toho, že pacient má z pojištění nárok na péči, která zlepší jeho zdraví, je bezpečná, účinná a péči mohou dostat všichni, kdo ji potřebují. Ze standardu by mělo podle ministra zůstat 99,5 procenta současné péče, zbylé půl procento zahrne robotické operace, odlehčené sádry, lepší materiál jako oční čočky a lepší implantáty při kloubních operacích.     

Video Tisková konference ministerstva zdravotnictví
video

Tisková konference ministerstva zdravotnictví

Tisková konference ministerstva zdravotnictví

14

Reportáž Petra Vaška

V seznamu lékařských výkonů pak bude u každého napsáno, je-li plně nebo částečně hrazen z pojištění, nebo je to ekonomicky náročnější varianta, tedy nadstandard. Lékař musí s pacientem varianty probrat, aby si vybral.  

Pokud navrhované změny budou schváleny, tak by si nově pacienti za lepší péči měli doplácet jen rozdíl mezi nadstandardem a tím, co proplácí pojišťovna. Dnes to přitom funguje tak, že pokud chce pacient něco extra, tak si to musí zaplatit celé. I tak ale budou některé doplatky velmi citelné, zatímco u operací šedého zákalu by pacient doplácel řádově tisíce korun, tak u výměny kyčelního kloubu to mohou být i desetitisíce.  

Heger také zmínil tři pilíře, na kterých budou nároky pacienta postaveny: půjde jednak o místní dostupnost péče, s tím související časovou dostupnost a pak také o seznam výkonů s bodovými hodnotami. Podle ministra není cílem změn rozdělovat péči na horší a lepší, ale při zachování objemu péče a současné kvalitě udržet dlouhodobou ekonomickou stabilitu zdravotnictví.

Ministr chce také dát pravidla pro vstup nových technologií, trvá na ověření jejich účinnosti a přínosu pro pacienty. Ustaví proto jako svůj nový poradní orgán komisi pro nové technologie. „Zavádění variant nebude znamenat omezení péče, pouze umožní legální spoluúčast pacientů na úroveň obvyklou ve vyspělých evropských zemích, aniž by došlo ke zhoršení situace slabších spoluobčanů,“ ujistil ministr.

Kloubní náhrada
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24