Heger vypustil z reformy potraty, obával se reakcí politiků

Praha - Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) vypustil z návrhu zákona o specifických zdravotních službách potratů. Obává se, že by toto kontroverzní téma mohlo být pro některé politiky důvodem, aby hlasovali proti reformě. Ministerstvo nyní počítá s „delší a zevrubnou“ diskusí, aby byla nalezena celospolečenská shoda, pak o potratech zpracuje samostatný zákon. Do té doby zůstane v platnosti dosavadní úprava.

„My jsme se rozhodli na základě určitých diskusí, že z návrhu o specifických zdravotních službách vypustíme celou pasáž, která se týká umělého ukončení těhotenství. Vzhledem k tomu, že jde o složitou problematiku, ke které je potřeba vést diskusi nejen z hlediska zdravotního výkonu, ale i v oblasti etické, tak v tuto chvíli tuto problematiku řešit nebudeme,“ řekl legislativní náměstek ministra Martin Plíšek. „Nechceme poslance postavit do situace, kdy by třeba kvůli výhradě svědomí nemohli hlasovat pro tento reformní zákon,“ dodal.

Současná právní úprava potratů nevyžaduje aktuálně žádné změny, odpovídá požadavkům EU. Stanoví totiž, že potrat z jiného než zdravotního důvodu nemůže být proveden ženě, která se zdržuje v ČR přechodně. Z toho lze dedukovat, že potrat zde mohou podstoupit ženy ze zemí EU, jak to odpovídá evropským předpisům o rovném zacházení v rámci EU, a ženy z třetích zemí, které zde mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Platná norma neumožňuje takzvanou potratovou turistiku.

Evropská komise ani Rada Evropy platnou úpravu nikdy nenapadly. Platí tedy nadále i to, že lékař má o provedení potratu informovat zákonného zástupce dívky do jejích 18 let. Reformním zákonem se měla hranice snížit na 16 let. Zákon o specifických zdravotních službách upravuje i umělé oplodnění, tuto část ministr v reformním balíku nechává.