Dobeš neřeší vzdělání Romů, opouští ho experti

Praha - Na 50 expertů vystoupilo z pracovní skupiny, která na ministerstvu školství připravuje plán na zlepšení vzdělávání znevýhodněných dětí. Ministr školství Josef Dobeš (VV) podle odborníků tomuto tématu nevěnuje dostatek pozornosti a nekoná žádné konkrétní kroky na podporu romských nebo postižených žáků. Informovaly o tom dnešní Lidové noviny. Ministerstvo se nyní brání, že se rozhodlo změnit strategii, a proto s experty nikdo nekomunikoval. Česko přitom sklízí kvůli segregaci dětí do zvláštních škol mezinárodní kritiku.

„Pod stávajícím vedením ministerstva školství se inkluzivní vzdělávání stále zřetelněji stává pouhou rétorikou,“ míní odborníci na lidskoprávní problematiku například z organizací Amnesty International, Člověk v tísni, Agentury pro sociální začleňování a dále některých univerzit a neziskových spolků.

Odborníkům vadilo také to, že si Dobeš za svého poradce zvolil bývalého člena nacionalistické Národní strany Ladislava Bátoru. Kritikům se pak nelíbí ani současné znění vyhlášek, které upravují vzdělávání dětí se speciálními potřebami.

Video Rozhovor s Dášou Van der Horst a Ladislavem Němcem
video

Rozhovor s Dášou Van der Horst a Ladislavem Němcem

Skupina čítající více než stovku expertů byla ustavena na jaře loňského roku, měla připravit kroky k naplňování čerstvě schváleného Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání (NAPIV). Za Dobešova působení se však skupina sešla jen jednou. Ministr navíc rozpustil odbor, který připravoval plán na začleňování problémových dětí do běžných škol.

Dobeš se už dříve hájil tím, že konkrétní výsledky na akčním plánu se za tak krátký čas nemohly projevit. Podle šéfky odboru Renaty Ježkové, která má rovné příležitosti na ministerstvu školství na starosti, se jen mění strategie. „NAPIV neumřel, dostává pouze jasná pravidla,“ řekla Lidovým novinám.

Třetina Romů končí ve zvláštních školách

V praktických, dříve zvláštních školách končí na 30 procent malých Romů, často jen kvůli špatnému sociálnímu zázemí. Podle NAPIV by mělo na základních školách přibýt asistentů pedagoga. Měl by se také nastavit systém, který by jasně definoval, na jaké pomůcky a podporu má dítě právo v souvislosti se stupněm jeho postižení. Učitelé by se také měli více vzdělávat, aby zvládli náročnou práci s rozmanitým kolektivem.

Ministerstvo vytvořilo plán integrace na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007, podle nějž Česko porušilo právo na vzdělání u 18 romských dětí tím, že je neoprávněně zařadilo do zvláštních škol. Do čtyř měsíců má také Česká republika podat první zprávu Výboru OSN pro práva zdravotně postižených o tom, jak dodržuje práva těchto lidí. Podle odborníků přitom zpráva jistě vezme v potaz jejich kritiku a je prý možné, že Česká republika bude znovu souzena mezinárodními orgány.