Rozloučit se s Karlem Otčenáškem přišly tisíce lidí

Hradec Králové - Nejen věřící dnes dopoledne využili v katedrále svatého Ducha v historickém centru Hradce Králové poslední možnost rozloučit se s arcibiskupem a emeritním biskupem královéhradeckým Karlem Otčenáškem. Na pontifikační mši přišly tisíce lidí a další stovky se účastnily obřadu mimo katedrálu sv. Ducha. Po bohoslužbě byla rakev vynesena před katedrálu, kde se uskutečnily pohřební obřady a společné rozloučení. Rakev po všech obřadech zamíří do uzavřeného presbytáře katedrály, kde bude uložena do krypty.

Mši ve zcela zaplněném chrámu celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál. Posledního rozloučení se účastnil například pražský arcibiskup Dominik Duka, ministři Leoš Heger a Miroslav Kalousek. Mši lidé také sledovali na velkoplošné obrazovce na Velkém náměstí. Kondolenci papeže Benedikta XVI. přednesl v chrámu papežský nuncius Diego Causero.

Otčenášek zemřel v Hradci Králové v pondělí 23. května ve věku 91 let. Narodil se v Českém Meziříčí na Rychnovsku 13. dubna 1920. Knězem se stal v březnu 1945, o pět let později byl tajně vysvěcen na biskupa jako jeden z nejmladších v historii církve. Tehdy mu bylo třicet let. Deset a půl roku byl vězněn v komunistických žalářích. Po amnestii v roce 1962 pracoval jako dělník v mlékárně. Do duchovní správy se mohl vrátit v roce 1965.

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera

Do úřadu hradeckého biskupa se vrátil v prosinci 1989. Rezignoval v červnu 1998. Krátce nato mu tehdejší papež Jan Pavel II. pro jeho zásluhy udělil osobní titul arcibiskupa. V roce 1995 obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka, získal také čestné občanství Hradce Králové a další ocenění.

Podle Duky se Otčenášek zapsal do dějin nejen diecéze, ale i celé země. „Zapsal se nejen jako církevní činitel, ale jako člověk, který opravdu měl vždy zájem o druhé. Církev chápal jako instituci, která má sloužit člověku,“ řekl dnes Duka. „Kromě toho, že to byl mimořádně vzdělaný a lidský člověk, byl také muž úžasně statečný,“ dodal Heger.