Děti vězněných rodičů podpoří kampaň ČHK

Praha – Nejméně dvacet tisíc dětí má v Česku aspoň jednoho rodiče ve vězení. Na jejich podporu se nyní z iniciativy Českého helsinského výboru (ČHK) rozběhl Týden neviditelných dětí, který chce prostřednictvím kampaně posílit rodinné vazby mezi vězni a jejich potomky. Kampaň by také měla změnit dosavadní postoj veřejnosti, podle nějž by se děti s rodičem kriminálníkem vídat vůbec neměly.

„Hlavní náplní projektu je, že se snažíme podporovat kontakty rodičů a dětí. Zprostředkováváme a realizujeme asistované návštěvy, kdy vozíme děti do věznic na návštěvu ke svým rodičům. Záleží samozřejmě na přístupu jednotlivých věznic,“ informovala sociální pracovnice a mediátorka projektu Děti vězněných rodičů Dana Vrabcová. Dítěti a rodičům poskytují také psychologickou a sociálně právní pomoc.

„I v případě, že rodiče nejsou úplně ideální, je dobré kontakt udržovat,“ upozorňuje Vrabcová. Děti jednak neztratí kontakt s rodičem, se kterým měly často blízký vztah, jednak mají možnost se se situací nějak vyrovnat. Odborníci vycházejí z výsledků ověřování programu, které se konalo v letech 2007 a 2008.

Video Rozhovor s Danou Vrabcovou
video

Rozhovor s Danou Vrabcovou

Zatím prý ale záleží hlavně na ochotě ředitelů věznic, jestli se chtějí do programu zapojit. Lektorky spolupracují například s ženskou věznicí ve Světlé nad Sázavou nebo v pražských Řepích. Český helsinský výbor chce s žádostí o podporu oslovit také ministerstvo spravedlnosti.

Společnost nechce, aby děti viděly rodiče za mříží

„Převládá názor, že kontakt s rodičem kriminálníkem nemůže být pro dítě nic přínosného,“ uvedla koordinátorka programu Děti vězněných rodičů Markéta Kovaříková. Podle jejích zkušeností rodina dítěti často řekne, že tatínek odjel na dlouhou dovolenou, maminka šla do nemocnice a podobně, jen aby nemusela vysvětlovat, že rodič provedl něco špatného a musel do vězení.

Pokud se dítěti stav jeho rodiče nevysvětlí, může to mít přitom podle Vrabcové dlouhodobé následky. „Psychologové říkají, že děti, které mají rodiče ve vězení, trpí častěji depresemi, mají pocity viny, často špatně snášejí, když od nich odchází osoba, která o ně pečuje. V pozdějším věku mají problémy s chováním, v pubertě to mnohdy koční útěky nebo trestnou činností.“

Maminka ve vězení

V rámci týden trvající kampaně představily odbornice obrázkovou knížku Maminka ve vězení, která má dětem přiblížit každodenní život vězňů. Vznikla také metodika pro práci s dětmi vězněných rodičů, tento týden se budou pořádat i osvětové besedy pro žáky.

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací. Monitoruje stav lidských práv v ČR a pravidelně vypracovává na toto téma zprávy.

Věznice
Věznice
Více fotek
  • Věznice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2527/252608.jpg
  • Ukázka z knížky Maminka ve vězení autor: ČT24, zdroj: www.helcom.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2616/261577.jpg
  • Ukázka z knížky Maminka ve vězení zdroj: www.helcom.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2616/261576.jpg