Akreditační komise dala plzeňským právům ultimátum

Plzeň - Budoucnost plzeňských práv je nejistá. Fakulta se potýká s personální krizí a nesplňuje tak podmínky akreditace magisterských ani bakalářských oborů. Přitom právě na nich závisí další existence školy. Akreditační komise, která na právech provedla rozsáhlou kontrolu, dala děkanovi ultimátum. Do 20. června musí sehnat odborné garanty výuky.

Na konci semestru chce odejít více než 20 pedagogů, docentů i profesorů, které škola nutně potřebuje pro prodloužení akreditace. Nenašli totiž společnou řeč s novým děkanem Květoslavem Růžičkou. „Atmosféra na fakultě není úplně ideální, je mi to líto,“ prohlásila předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. O osudu plzeňských práv má akreditační komise rozhodovat 20. až 22. června.

Do výběrových řízení na docenty a profesory se přihlásilo osm zájemců. Ta proběhnou v polovině června. Dvořáková nastínila i možná opatření, pokud by se nepodařilo zajistit garanty oborů. Mohlo by to vést k omezení či úplnému odejmutí akreditace některého typu studia. U veřejných vysokých škol zatím prý tato situace nenastala.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

Akreditační komise na fakultě v těchto dnech mimo jiné kontrolovala kvalitu obhájených disertačních a rigorózních prací za poslední akademický rok včetně posudků a dokumentace. Zaměřila se i na kontrolu kvality administrativy spojené se studiem a personální zabezpečení výuky.

Plzeňská práva předala akreditační komisi hodnoticí zprávu, která detailně popisuje rok práce po skandálech s nestandardním studiem, na konci května. Dokument hodnotí dobu od června 2010 do letošního 31. května a s přílohami má přes 200 stran. Ze zprávy bude vycházet žádost o prodloužení akreditace magisterských a bakalářských oborů práv, které platí shodně do konce června 2012. O reakreditaci musí požádat fakulta do konce října.