Poslanci podpořili nový občanský zákoník

Praha – Poslanecká sněmovna dnes podpořila v prvním čtení nový občanský zákoník, který upravuje rodinu, vlastnictví a smlouvy. Návrh nyní poputuje do ústavně-právního výboru. KSČM tak neuspěla s návrhem na jeho zamítnutí. Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče zpřetrhá nynější vazby a přinese právní nestabilitu. Výhrady ale mají i sociální demokraté, na jejichž žádost bude mít ústavně-právní výbor na projednání návrhu tři měsíce.

Podle Jeronýma Tejce (ČSSD) předloha přinese zbytečnou diskontinuitu v zaběhlých institutech a nepředvídatelné rozhodování soudů. „Není důvod zaklínat se komunistickými zákony,“ uvedl. Poukázal na to, že se obsah zákonů v minulých 20 letech upravil a že společnost nežije podle předpisů přijatých za totality. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil zdůraznil, že vláda je připravena debatovat o případných úpravách, obává se ale nepromyšlených návrhů poslanců.

Zákoník s více než 3000 paragrafy má platit od roku 2013

Video Rozhovor s Jiřím Pospíšilem a Stanislavem Grospičem
video

Rozhovor s Jiřím Pospíšilem a Stanislavem Grospičem

Nový občanský zákoník nahrazuje několikrát upravovanou a zastaralou normu z roku 1964. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Novými pravidly se tak bude řídit například dědictví, norma umožní například bez problémů věnovat umělecké dílo galerii. Bude možné si osvojit i zletilou osobu. U náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit.

Bude také možné uzavřít dohodu o odděleném majetku, v takovém případě norma posiluje ochranu ekonomicky slabšího v manželském páru. Definice rodiny, manželství a rozvodu byl měla zůstat v podstatě stejná jako současnosti.

Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila i vládní návrh zákona o obchodních korporacích. Zákon navazuje na současný obchodní zákoník a výrazně mění některá pravidla podnikání. Členové a bývalí členové statutárních orgánů společnosti by například měli ručit svým majetkem v případě úpadku, který svým nesprávným rozhodováním zavinili. Opatření má chránit věřitele. Opoziční poslanci chtěli vrátit předlohu vládě k dopracování, jejich návrh ale nezískal potřebnou podporu. Obávají se například, že nová právní úprava nebude dostatečně omezovat korupční prostředí.