Za nehodu na vyškovské trati padají hlavy

Vyškov – Dva lidé mimo službu, další v ohrožení, že budou propuštěni – to jsou personální následky nedělní nehody nákladního vlaku ve Správě železniční dopravní cesty. Kvůli podezření ze spoluúčasti na vzniku nehody byl odvolán vyškovský traťmistr Vladimír Kuřátko i jemu podřízený mistr. Podle informací České televize teď je také pravděpodobné suspendování šéfa brněnské pobočky SŽDC Oldřicha Bambuly a jistotu nemá ani náměstek ředitele firmy Josef Novobilský.

„Je tam dobrá dostupnost autem, tak se tam může traťovka podívat,“ doporučoval před nehodou v rozhovoru s výpravčím strojvedoucí jednoho z projíždějících vlaků kontrolu trati. Podle nahrávky z mobilního telefonu, kterou má Česká televize k dispozici, mu výpravčí odpověděl neurčitě: „No, jestli se tady traťovka ukáže, tak je tam možná pošlu a uvidíme.“ K nápravě ale ani za dva dny po prvním hlášení nebezpečí nedošlo a poté, co místem projely desítky osobních vlaků i rychlíků s lidmi, se vybourala nákladní souprava.

Teď správce kolejí poprvé přiznává nedbalost svých lidí: „Došlo k pochybení v tom smyslu, že nebyly dostatečně hlášeny a dál předávány zjištěné závady a nebyly odstraňovány. Naopak byly tolerovány. Z našeho pohledu to bylo na hraně bezpečnosti,“ říká mluvčí SŽDC Pavel Halla a dodává, že o problémech vědělo celé brněnské ředitelství firmy: „Zabýváme se tím, kdo další z toho řetězce pod traťmistrem a nad traťmistrem nekomunikoval. Zajímá nás, proč ta zjištěná situace dlouho nebyla řešena.“

Video Reportáž Luboše Rosího
video

Reportáž Luboše Rosího

Jenže nejvyšší vedení státní firmy SŽDC se na situaci podle zjištění České televize mohlo taky podepsat. Přestože dnes odvolaný traťmistr už dříve své nadřízené žádal kvůli defektoskopickým vadám starých kolejí o nové, nedostal téměř žádné. „Vyškovský traťmistr žádal v loňském roce 7 400 metrů nových kolejnic. Máme zaprotokolováno, že dostal přibližně 200 metrů,“ uvádí inspektor Josef Dvořák.

Drážní inspekce má na vyšetření nehody půl roku. Teď se chystá na provedení výslechů: „Určitě proběhnou výslechy lidí, kteří se pohybovali v okolí nehody. Vyslýchaných bude určitě víc než deset – od pochůzkářů přes traťmistra až po pracovníky Správy dopravní cesty Brno,“ přibližuje vyšetřovatel Dvořák. Kromě toho má Drážní inspekce v plánu taky provedení státních dozorů. Ty se mají zaměřit právě na stav bezstykových kolejí a kvalitu jejich upevnění.