Klasnová má titul za práci psanou ze čtyř učebnic

Praha – Místopředsedkyně sněmovny Kateřina Klasnová se stala před sedmi lety doktorkou teologie na Karlově univerzitě díky písemné práci, ve které převážně jen opisovala čtyři publikace. Server Aktuálně.cz zjistil, že jde o klasické učebnice, na které se odvolávají i autoři běžných seminárních prací, které jsou na stejné téma antických mystérií pověšeny na internetu. Práce měla být původně magisterskou, ale protože překročila rozsahem 100 normostran, bohoslovecká fakulta udělila po složení zkoušek Klasnové tzv. malý doktorát ThDr.

Studie Klasnové má celkem 105 stran. Po třiceti stranách úvodu shrnujících dosavadní výzkumy následuje padesátistránkový popis mystérií jednotlivých antických božstev v čele s bohyní zemědělství Démétér. Faktické líčení mystérií vychází často doslova z učebnice Antická mystéria od Růženy Dostálové a Radislava Hoška, píše Aktuálně.cz. Výklad, jak s účastí na mystériích došlo ke spáse, si Klasnová vypůjčila především od dvou autorů publikujících anglicky, Luthera H. Martina a Waltera Burkerta, kteří napsali tři knihy s obdobným názvem.

Martinovy a Burkertovy věty tvoří osu závěrečné dvacetistránkové kapitoly, kde se popisuje, proč antická mystéria musela ustoupit ranému křesťanství. V soupise použité literatury je celkem 17 antických a 40 novodobých zdrojů, u většiny se však v textu vystačí s jedinou zmínkou. V některých případech je připomínka cizího textu opsána z některé ze čtyř základních učebnic. Navíc využívá citací způsobem, kdy označuje části textu jako citáty, označuje je však poznámkou pod čarou a nikoli uvozovkami. Potom ale opisuje dál bez odkazu a při čtení vzniká dojem, že už zase mluví autor.

Klasnová nechce hodnotit, jakou má její práce vědeckou hodnotu. Upozorňuje však, že na rozdíl od německých to české zákony od zájemců o doktorský titul ani nevyžadují. „Doktorský studijní program, který je zaměřen na vědecké bádání, je ukončen tituly Ph.D. či Th.D. uváděnými za jménem. Zatímco rigorózum neboli malý doktorát je zkrátka zkouška s prací, úspěšně zakončena tituly PhDr. či ThDr. aj., uváděnými před jménem - jako v mém případě,“ vysvětlila na dotaz Aktuálně.cz. Kdyby chtěla titul Th.D. a napsala skutečnou disertační práci, musela by popsat nejméně dvě stě stran a prokázat vědeckou kvalitu.